Ana sayfa Muhasebe Almanya’dan aldığımız lisans bedeli için stopaj ve KDV ödeyecek miyiz?

Almanya’dan aldığımız lisans bedeli için stopaj ve KDV ödeyecek miyiz?

2009
0

KONU

Yurt dışından alınan lisans bedelinde KDV ve Stopaj uygulaması hak.


SORU

Yurtdışı firması Almanya’dan lisans bedeli olarak bir hizmet alındı.
-Bu fatura kdv ve stopaja tabi tutulacak mıdır?
-Tabi olacaksa oran ne olacaktır?
-Fatura bedeli aynı günkü kur mu alınacaktır.

(20.11.2018 11:26)


CEVAP

KDV AÇISINDAN;
-Fatura tutarı üzerinden VEYA yapılan ödemeden hesaplanacak KDV si (2) nolu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
-(2) nolu KDV beyannamesi ile ödenen KDV’si (1) nolu KDV beyannamesinde İndirim Konusu yapılır.

 

HİZMET İTHALİNDE GELİR VERGİSİ STOPAJI;
Kurumlar Vergisi Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tabi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dâhil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde serbest meslek kazançlarından, ikinci fıkrasında ise ticarî veya ziraî kazanca dâhil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03.02.2009 tarihinden itibaren,
-Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5,
-Diğer serbest meslek kazançlarında % 20,
-Gayri maddi hak bedeli ödemelerinde de %20 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, ülkemiz ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunması ve söz konusu ödemelerle ilgili olarak anlaşmada bir hükmün bulunması halinde öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacaktır.

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yurt Dışına Düzenlenen Turlarda KDV Var mıdır?

 

Krediyle alınan araca ait faiz ve masrafları gider yazabilir miyim?

 

Yurt Dışındaki Firmadan Kiralanan Makineler İçin KDV Hesaplanır mı?

 

Gübre ve gübre hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde KDV var mıdır?

Satın Alınıp Başka Firmalara Satılan Yazılımları Nasıl Giderleştireceğim?

 

Bilgisayar tamir, bakım ve yazılım yükleme faaliyetiyle uğraşanlar basit usule tabi olur mu?

 

Web tasarımı, android, ios ve mobil uygulama yazılımı faaliyeti serbest meslek defterine mi tabidir?

 

Yazılım ve Donanımlar yurt içinde üretilmişse dövizli sözleşme yapabilir miyiz?

Yazılım Programının Yurt Dışından Satın Alınıp Kullanılması Halinde Vergilendirme ve Amortisman Nasıl Hesaplanır?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here