Ana sayfa Muhasebe Gübre ve gübre hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde KDV var mıdır?

Gübre ve gübre hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde KDV var mıdır?

473
0

Gübre ve gübre  hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından temininde KDV var mıdır?

KONU

Gübre ve gübre   hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından   temininde KDV oranı ve KDV   istisnası hk.

SORU

… Şirketiniz tarafından 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Tebliğde sözü edilen istisna belgesinin alındığı tarih arasında geçen sürede yurt içi veya yurt dışından temin edilen gübre hammaddelerinin istisna kapsamında olup olmadığı, bu kapsamda değilse hangi oranda KDV’ye tabi tutulacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

CEVAP


Söz konusu Tebliğ gereğince, tescilli gübrelerin içeriğinde bulunan hammaddelerin üreticilere tesliminde istisna uygulanabilmesi, vergi dairesi tarafından verilecek istisna belgesi ve ekinin ibrazı şartına bağlanmıştır. İstisna belgesi altı aylık dönemler ve bu dönemlerden önceki iki aylık tedarik süreci için geçerli sayılmış, bu süreler dışında istisna kapsamında hammadde temininin mümkün olmadığı düzenlenmiştir.

Bu bağlamda; 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yürürlüğe girdiği 04.10.2016 tarihi ile bu Tebliğ çerçevesinde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından sistem üzerinden verilmeye başlandığı 01.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde gübre üreticilerine gübre içeriğindeki hammadde alımlarında istisna uygulanması gerekmektedir. Bu teslimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Ek-23A belgesi yeterli olup ayrıca istisna belgesi aranmayacaktır. Ancak bu kapsamda istisna uygulanan hammadde alımlarının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ek-23A belgesinde belirtilen hammadde miktarlarından düşülmesi ve vergi dairesi tarafından istisna belgesinin (Ek-23B) buna göre düzenlenmesi gerektiği tabiidir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

   
Sayı : 93767041-130[2016/38]-19 08.03.2017
Konu : Gübre ve gübre   hammaddelerinin yurtiçi ve yurtdışından   temininde KDV oranı ve KDV   istisnası hk.  
         

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Şirketiniz tarafından 7 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ile bu Tebliğde sözü edilen istisna belgesinin alındığı tarih arasında geçen sürede yurt içi veya yurt dışından temin edilen gübre hammaddelerinin istisna kapsamında olup olmadığı, bu kapsamda değilse hangi oranda KDV’ye tabi tutulacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan, 29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 20 nci sıra eklenerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin tesliminde KDV oranı 01.01.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin 1 numaralı fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere tam istisna kapsamına alınmıştır. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ise 04.10.2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğine eklenen (II-B.11) bölümünde yer verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ gereğince, tescilli gübrelerin içeriğinde bulunan hammaddelerin üreticilere tesliminde istisna uygulanabilmesi, vergi dairesi tarafından verilecek istisna belgesi ve ekinin ibrazı şartına bağlanmıştır. İstisna belgesi altı aylık dönemler ve bu dönemlerden önceki iki aylık tedarik süreci için geçerli sayılmış, bu süreler dışında istisna kapsamında hammadde temininin mümkün olmadığı düzenlenmiştir.

Bu bağlamda; 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin yürürlüğe girdiği 04.10.2016 tarihi ile bu Tebliğ çerçevesinde istisna belgesinin vergi dairesi tarafından sistem üzerinden verilmeye başlandığı 01.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde gübre üreticilerine gübre içeriğindeki hammadde alımlarında istisna uygulanması gerekmektedir. Bu teslimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan Ek-23A belgesi yeterli olup ayrıca istisna belgesi aranmayacaktır. Ancak bu kapsamda istisna uygulanan hammadde alımlarının, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ek-23A belgesinde belirtilen hammadde miktarlarından düşülmesi ve vergi dairesi tarafından istisna belgesinin (Ek-23B) buna göre düzenlenmesi gerektiği tabiidir.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İkinci el araç satışında KDV oranı ne olacaktır?

İnşaat-taahhüt işi ile birlikte teslim edilecek beyaz eşyanın KDV oranı nedir?

Satışını yaptığımız dairenin KDV oranı ne olacaktır?

Aktife Kayıtlı Ticari Araç Satışlarında KDV Oranı Kaçtır?

Serbest bölgedeki firmanın aktifinde kayıtlı otomobilin Türkiye içine yabancı ortağa satışı durumunda KDV oranı ne olacaktır?

Konut Yapı Kooperatifine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Nedir?

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here