6.1 C
İstanbul
Pazar, 19 Ocak 2020 7:47
Ana sayfa Etiketler Lisans

Etiket: lisans

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesinin amacı nedir?

0
Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur. Garanti markası teknik şartnamesi; markanın...

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusuna kimler başvuru yapabilir?

0
Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir: Üretici grupları. Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum...

Garanti markası ve ortak marka nedir?

0
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının,...

Marka hakkına tecavüz sayılan haller nelerdir ve cezaları nelerdir?

0
Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya...

Hangi hallerde marka hakkı sona erer?

0
Aşağıdaki hâllerde marka hakkı sona erer: Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme...

Marka hakkı hangi hallerde iptal edilir, kimler iptal talebinde bulunabilir?

0
Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir: 6769 sayılı kanunun9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması, Marka sahibinin fiillerinin...

Sporcu Lisans, Vize Ve Transfer Yönetmeliği, 14 Aralık 2019

0
14 Aralık 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30978 YÖNETMELİK Gençlik ve Spor Bakanlığından: SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin...

Lisanslar muhasebede hangi hesapta takip edilmelidir?

0
Bilgisayar ve makina yazılım lisansları ile harcamaları 267 hesapta takip edilmiş. Amortisman ayrılmamış ve ömrü bitmiş bu durumunda 267 hesaptan çıkışı nasıl yapılabilir?

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

0
9 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30826 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de...

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

0
9 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30826 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...