4 C
İstanbul
Salı, 21 Ocak 2020 6:25
Ana sayfa Etiketler Stopaj

Etiket: Stopaj

Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan araçlara gider pusulası düzenlenir mi?

0
İkinci el araç alım satımı ile iştigal eden bir mükellefim vergi mükellefi olmayan şahıstan noter sözleşmesi ile bir araç satın aldı. Noter sözleşmesi ile...

Yurt dışına düzenleyeceğimiz serbest meslek makbuzunda gelir vergisi ve KDV hesaplayacak...

0
Avukat mükellefimiz yurtdışındaki hukuk bürosuna 100 Euro serbest meslek makbuzu kesecek KDV ve stopaj nasıl hesaplanacaktır? Hizmet Türkiye de verilmiş ise sadece KDV hesaplanır. GV...

Vergi mükellefiyeti olmayan bir kişiden alınan araç için gider pusulasında stopaj...

0
Şirketin Vergi mükellefi olmayan şahıstan almış olduğu araç için stopaj yükümlülüğü var mıdır? Vergi mükellefi olmayan şahıstan alınan araç için düzenlenecek Gider pusulasında GV...

Gümrükte vergisini ödeyerek aldığımız mallar için stopaj bildiriminde bulunmalı mıyız?

0
Firmamız Çin’den Ali Express aracılığı ile mal almaktadır. Firma kredi kartından ödeme yapıyoruz. Ancak karşı taraf bize fatura göndermiyor. Gümrük vergisi ödeyip ürünü alıyoruz....

Yurt dışındaki firmadan alınan danışmanlık faturasında stopaj hesaplamalı mıyız?

0
Muhasebesini tuttuğum Kurumlar Vergisi mükellefi Türkiye'deki şirket Almanya'daki bir şirketten danışmanlık hizmeti alıyor. Danışmanlığın kapsamı yurt dışında pazar araştırması, yeni müşteriler ile tanıştırma şeklindedir....

Tasfiyeye giren şirketlerin dağıtılmayan geçmiş yıl karları şirket kapanırken ne yapılmalıdır?

0
Şirketimizin tasfiyesi 15.01.2020 tarihinde bitecek şirketin geçmiş yıl karı var bu kar tasfiye öncesi dağıtılmadı. Şimdi tasfiye sonunda geçmiş yıl karı için ne yapılması...

Serbest meslek faaliyeti gösteren mimarın proje çizimi için firmalara düzenleyeceği makbuzda...

0
Serbest Meslek faaliyeti gösteren bir mimar, müteahhitlik yapan firmaya inşaat için proje çizimi yapıp teslim etmektedir. Bu işlem neticesinde kesilecek Serbest Meslek Makbuzunda tevkifat...

Site yönetimlerine düzenlenecek avukatlık makbuzlarında stopaj muafiyeti var mıdır?

0
Residance site yönetimi için kesilecek avukatlık makbuzunun stopajsız kesilmesi için herhangi bir muafiyet söz konusu mudur? İstisna olmaz. SM Makbuzunda % 20 GV stopajı yapılır.   Kaynak:...

Management fee ödemeleri stopaja tabi midir?

0
Yurtdışına management fee seklinde yapılan ödemelerde stopaj durumu nedir? Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ticari veya zirai kazanca dâhil olup olmadığına bakılmaksızın...

Nihai tüketicilerden alınan mal ve hizmetler için düzenlenen gider pusulasında KDV...

0
Bilgisayar parçaları alıp satan bu faaliyette hizmet veren mükelleflerin, nihai tüketicilerden almış oldukları mal veya hizmetlerde KDV ORANI VE STOPAJ DURUMU var mıdır? Nihai tüketiciden...