23.1 C
İstanbul
Çarşamba, 23 Haziran 2021 9:24
Ana sayfa Etiketler Için

Etiket: için

7326 Sayılı Yasa kapsamında dava açılmadığı için kesinleşen vergi aslına bağlı...

0
9 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Örnek Hesaplama Örnek 4- 2018 vergilendirme dönemine ilişkin elektronik ortamda verilmesi gereken yıllık gelir...

SGK Borcu için başvuru süresi, yeri, şekli ve taksit ödeme süreleri...

0
... 4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 7326 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını...

Varlık Barışı yıl sonuna uzatılır mı?

0
VARLIK BARIŞI Varlık Barışı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93'üncü maddesinde düzenlenmiştir. (7256 Sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle eklenen Geçici Madde. Yürürlük: 17.11.2020 ) Geçici Madde 93 Bildirim 30...

36 Ay (18 Taksit) Şeklinde Taksitlendirilen Vergi ve SGK Borçları için...

0
7326 Kanun Numaralı "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN"  Resmi Gazete: 9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA - Sayı : 31506 Ortak hükümler MADDE...

Henüz Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Kamu Alacakları İçin Getirilen Haklar

0
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma...

SGK teşvikinden yararlanmak için işveren ve çalışan yönünden sağlanması gereken şartlar

0
2021-Mart ayında işe alınan personel 27256 sayılı kanun teşviki 3 ay sistem tarafından veriyor 3 ay sonrada 27103 sayılı kanundan faydalanma hakkı gözüküyor ilk...

İşletme aktifindeki taşınmazlar diğer sabit kıymetler için yeniden değerleme yapılabilecek (9...

0
7326 Kanun Numaralı "BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN"  Resmi Gazete: 9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA - Sayı : 31506 Diğer hükümler MADDE...

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği Bugünkü Resmi Gazete’nin...

0
9 Haziran 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31506 (Mükerrer) TEBLİĞ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİNALAR İLE YERLEŞMELER İÇİN YEŞİL SERTİFİKA UYGULAMA TEBLİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1...

Vergi incelemesi devam eden işlemler için yapılandırmada yer alan düzenlemeler nelerdir?

0
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler MADDE 4 – (1) Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi...

Adres değiştiren mükellefler için SMMM aracılık ve sorumluluk sözleşmesi iptal edilmektedir....

0
Limited şirket olan müşterimiz Bayrampaşa VD adresinden Esenyurt VD adresine taşındı ve işlemleri bitti. Muhtasar beyannamesini onaya gönderdiğimizde “*** vergi kimlik numaralı mükellef için beyanname...