Ana Sayfa Vergi Yemek hizmeti verdiğim firmaya faturayı nasıl keseceğim?

Yemek hizmeti verdiğim firmaya faturayı nasıl keseceğim?

1509
0
Yemek hizmeti verdiğim firmaya faturayı nasıl keseceğim?

KONU:

Anlaşmalı firma personeline verilen yemek hizmetlerinde belge düzeni

SORU:

…yemekçilik faaliyeti ile uğraştığınız, toplu yemek sözleşmesi yaptığınız müşterilerinizin de bulunduğu, bu kapsamdaki bir firma personeline verilen yemek hizmeti bedelinin ay sonunda faturalandırılarak, banka yoluyla tahsilatının yapıldığından bahisle, bu kapsamdaki hizmet ifalarınızda anlaşmalı firma personeline yemeğin şirketinize ait bölümde yeniyor olması nedeniyle ayrıca ödeme kaydedici cihaz fişi vermenizin gerekip gerekmediği ile bahse konu yemek hizmetlerinde belge düzeni hak.

CEVAP:

Dolayısıyla, anlaşma yaptığınız firmaların personellerinin yemek ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak söz konusu firmalara verilen yemek hizmetlerine ilişkin faturanın hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, bir KDV vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmet ifalarında aylık vergilendirme döneminin (ayın) son gününden itibaren 7 gün içerisinde sunulan hizmete ilişkin faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan anlaşmalı firmaya fatura düzenlenmesi gerektiği için söz konusu satışlarınız için ayrıca ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyeceği tabiidir. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

Sayı : 68554973-105[413.2017/3]-110868 03.11.2017
Konu : Anlaşmalı firma personeline verilen yemek hizmetlerinde belge düzeni

 

İlgi :23/06/2017 tarihli ve 109541 kayıt sayılı özelge talep formunuz

İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden, yemekçilik faaliyeti ile uğraştığınız, toplu yemek sözleşmesi yaptığınız müşterilerinizin de bulunduğu, bu kapsamdaki bir firma personeline verilen yemek hizmeti bedelinin ay sonunda faturalandırılarak, banka yoluyla tahsilatının yapıldığından bahisle, bu kapsamdaki hizmet ifalarınızda anlaşmalı firma personeline yemeğin şirketinize ait bölümde yeniyor olması nedeniyle ayrıca ödeme kaydedici cihaz fişi vermenizin gerekip gerekmediği ile bahse konu yemek hizmetlerinde belge düzeni hususunda bilgi istenildiği anlaşılmaktadır.

 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 227 nci maddesinde, “Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.“,

– 229 uncu maddesinde, “Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.“,

– 231 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, “5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.“,

– 232 nci maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

  1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
  2. Serbest meslek erbabına;
  3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
  4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
  5. Vergiden muaf esnafa.

Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 (1.1.2017’den itibaren 900) lirayı geçmesi veya bedeli 50.000.000 (1.1.2017’den itibaren 900) liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.“,

– 233 üncü maddesinde, “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

  1. Perakende satış fişleri;
  2. Makineli kasaların kayıt ruloları;
  3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.
    hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılanlara yaptığınız veya bedeli fatura düzenleme sınırının üzerinde olan yemek hizmetleriniz ya da bedeli fatura düzenleme sınırının altında olsa dahi müşterilerin istemeleri halinde genel hükümler çerçevesinde fatura düzenleme mecburiyetiniz bulunmaktadır.

Dolayısıyla, anlaşma yaptığınız firmaların personellerinin yemek ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak söz konusu firmalara verilen yemek hizmetlerine ilişkin faturanın hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerekmekte olup, bir KDV vergilendirme döneminden fazla devam eden hizmet ifalarında aylık vergilendirme döneminin (ayın) son gününden itibaren 7 gün içerisinde sunulan hizmete ilişkin faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu bakımdan anlaşmalı firmaya fatura düzenlenmesi gerektiği için söz konusu satışlarınız için ayrıca ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmeyeceği tabiidir.

Bununla birlikte, 382 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında özel kartlar veya yemek çekleri kullanılmak suretiyle verilen hizmetlerle ilgili olarak anılan Tebliğ ile getirilen düzenlemelere uyulması gerektiği tabiidir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinde Kısmi KDV Tevkifat uygulaması nasıldır?

Konut Kira Geliri istisnası 4.400 Günlük Yemek İstisnası 16 TL+KDV (2018 yılı içinde)

Kurumlar Vergisi Tevkifat Oranları Nelerdir?

Eğitim tesisleri için uygulanan Kurumlar vergisi istisnasının detaylarını biliyor musunuz?

Önceki İçerikSGK’ya düzenlenecek e-Faturada süre nedir?
Sonraki İçerikKısmi bölünme işleminde vergileme nasıl olur?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz