10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 6:08
Ana sayfa Etiketler Gun

Etiket: gun

Tutuklu birisi sigortalı olarak gösterilebilir mi?

Tutuklu bir personelin Sigorta prim gün sayısının 30 tam gün gösterilmesi İşveren açısından yasal bir sorun yaratır mı? Fiili çalışma yoksa APHB de işçi...

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin sigorta tarafından başlatılan genel sağlık sigortalılıkları iptal...

Bakmakla yükümlü olunan kişi statüsünde olup Kurumumuzdan talebi olmaksızın Kanunun alt bendi veya 60/1/g bendi kapsamında tescili olan sigortalıların eş ve 18 yaş üstü...

İkametgâhını yurtdışına alan bir kişinin genel sağlık sigortası kapsamındaki sigortalılığı nasıl...

5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesi gereği kişilerin genel sağlık sigortalısı sayılabilmeleri için, Türkiye’de ikamet etmeleri ve başka bir ülkede sağlık yardımlarından yararlanmamaları gerekmektedir. Bu...

Yurtdışı borçlanması için nereye ve hangi birimlere başvuru yapmalıyız?

Yurtdışı borçlanması için nereye ve hangi birimlere başvuru yapmalıyız?  Başvurulacak Kuruluş  Kanunun 3 üncü maddesinde yapılan değişiklikle, Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta...

Genel sağlık sigortası ne zaman sona erer?

Genel sağlık sigortası ne zaman sona erer?  5510 Sayılı Kanun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının diğer bentleri ya da fıkraları kapsamında genel sağlık sigortalısı veya...

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine tabi tutularak kimlerin sigortalılıkları tescil...

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir testine tabi tutularak kimlerin sigortalılıkları tescil edilir? 5510 sayılı kanunun 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt...

Yurt dışı borçlanmasında sigortalılık statüsünün tespiti nasıl yapılmaktadır?

Yurt dışı borçlanması kapsamında sigortalılık statüsünün tespiti nasıl yapılmaktadır?  Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, 1/8/2019 (dâhil) tarihinden itibaren borçlandırılan yurt dışı sürelerinin...

Prim yatırmadan genel sağlık sigortalılık kapsamında sigortalı sayılanlar kimlerdir?

Prim yatırmadan genel sağlık sigortalılık kapsamında sigortalı sayılanlar kimlerdir? -  5510 sayılı kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı...

Genel sağlık sigortası kapsamında kimlerin sigortalılıkları bildirimsiz olarak tescil edilir?

Genel sağlık sigortası kapsamında kimlerin sigortalılıkları bildirimsiz olarak tescil edilir? 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri gereğince sigortalı...

Serbest bölgelerinde uygulanan gelir vergisinde istinaden ibraz edilecek ymm raporunun süresi...

Konu: Serbest Bölgede Uygulanan Gelir Vergisi İstisnasında İbraz Edilecek YMM raporunun süresi  Soru … Antalya Serbest Bölgesinde kurulu şirketinizde tekne imalatı işi yapmakta olduğunuzu, yaptığınız tekne...