Ana Sayfa Vergi İş yeri açılışları kaç gün içinde bildirilmelidir?

  İş yeri açılışları kaç gün içinde bildirilmelidir?

  İşe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde yapılır.

  146
  0

  1. İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olanlar

  İşe başlamayı bildirmekle yükümlü olan mükellefler şunlardır:

  ● Vergiye tabi ticaret ve sanat erbabı,
  ● Serbest meslek erbabı,
  ● Kurumlar vergisi mükellefleri,
  ● Kollektif ve adi şirket ortaklarıyla komandit şirketlerin komandite ortakları.

  Gelirleri; ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar veya bunların birkaçından ibaret olanlar yükümlülüğe giriş, değişiklik ve çıkışlarını bildirmek zorunda değildirler. Bunların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.

  2. Tüccarlarda işe başlamanın belirtileri

  Tüccarlarda;

  ● Bir işyeri açarak bilfiil ticari veya sınaî faaliyete geçmek (Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez.),

  ● İşyeri açmamış olsa dahi ticaret siciline veya mesleki teşekküle kayıt olmak,

  ● Kazançları basit usulde tespit edilenlerde ise işe bilfiil başlamak,
  işe başlamayı gösterir.

  3. Serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtileri

  Serbest meslek erbabında;

  ● Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel bir işyeri açmak,

  ● Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyetin bulunduğuna dair alametler asmak,

  ● Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunulduğuna dair ilanlar yapmak,

  ● Mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküle kaydolunmak,

  işe başlamayı gösterir.

  Mesleki teşekküllere kaydolan ancak görevleri veya durumları nedeniyle bilfiil mesleki faaliyette bulunamayacak olan serbest meslek erbabı bildirimlerinde bu durumu açıklamalıdır.

  4. İş yeri

  Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.

  5. Gerçek kişilerde işe başlama bildiriminin yapılma şekli ve süresi

  Gerçek kişilerde işe başlama bildirimi;

  ● Kendilerince (mükellefin küçük veya kısıtlı olması halinde bunların kanuni temsilcileri),

  ● 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlarca,

  ● 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarınca,

  ilgili vergi dairesine yapılır.

  Gerçek kişilerde işe başlama bildirimi;

  ● Vergi dairesine bizzat giderek,

  ● Posta ile göndererek,

  ● Vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) aracılığı ile sistem üzerinden, “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ile yazılı olarak yapılır.

  İşe başlama bildirimleri, işe başlama tarihinden itibaren on gün içinde yapılır.

  İşe başlama bildirimi “İşe Başlama/Bırakma Bildirimi” ile yapılır. İşe Başlama/Bırakma Bildirimini, www.gib.gov.tr internet sayfasındaki “Dilekçematik” bölümünden edinebilirsiniz.

  İşe Başlama/Bırakma Bildiriminin 1136 sayılı Kanuna göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından imzalanarak yapılması hâlinde, ayrıca mükellefçe de imzalanmış olması aranmaz. Ancak mükellef imzası bulunmayan İşe Başlama/Bırakma Bildiriminin 1136 sayılı Kanuna göre ruhsat almış avukatlar veya 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları tarafından imzalanarak yapılması hâlinde;

  ● Avukatlar için işe başlama bildiriminin yapılmasını da içeren vekâletnamenin aslı veya noter onaylı örneği ya da usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekâletnamenin avukat tarafından uygunluğu onaylanmış imzalı bir örneği,

  ● Meslek mensupları için işe başlama bildiriminin yapılmasını da içeren vekâletnamenin aslı veya noter onaylı örneği ya da 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensupları ile mükellef arasında imzalanan ve işe başlama bildirimlerini vermeye ilişkin yetkiyi de içeren sözleşmenin aslı veya noter onaylı örneği, aranır.

  6. Ticaret sicili müdürlüklerince tescil edilen kurumlar vergisi mükelleflerinin durumu

  Kurumlar vergisi mükellefi olan anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret sicil müdürlüklerinde tescil işlemini yaptırması sonrasında elektronik ortamda ilgili vergi dairesi müdürlüğü sistemlerine veriler aktarılarak, tescil bilgileri doğrultusunda mükellefiyet kaydı açılışı yapılmaktadır.
  Bu mükelleflerin ayrıca İşe Başlama/Bırakma Bildirimi vermelerine gerek bulunmamaktadır.

  Ticaret sicili müdürlüğünce tescil edilmekle birlikte bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda alınmayan tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayanlarda işe başlama bildirimi, bunlar tarafından yapılır.

   


  Kaynak: GİB Rehber
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerikVergi İdaresi Tüm Özelge Taleplerine Cevap Vermek Zorunda Mıdır?
  Sonraki İçerikİş yeri adreslerini değiştiren mükellefler kaç gün içinde vergi dairesine bilgi vermelidir?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz