12.5 C
İstanbul
Cumartesi, 06 Mart 2021 13:23
Ana sayfa Etiketler Nedir

Etiket: nedir

Transfer fiyatlandırması nedir?

0
Transfer fiyatlandırması nedir? Transfer fiyatlandırması, ilişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedeli ifade eder. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü...

2020 Yılında şirketlerden elde edilen Kar Paylarının beyan sınırı nedir?

0
Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır? - Her nevi hisse senetleri kar  payları, - İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan ...

Dövize endeksli olarak yapılan satışa ilişkin ödemenin TL cinsinden yapılması durumunda...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105-E.478977 10.12.2018 Konu : Dövize endeksli olarak yapılan satışa ilişkin ödemenin TL cinsinden yapılması durumunda dikkate alınacak döviz kuru...

Gümrük İşlemlerindeki Özel Fatura Nedir?

0
Özel fatura gümrük beyannamesi yerine kullanılan bir belgedir. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular, özel fatura ile KDV ihracat istisnası izin belgesi bulunan firmalardan, döviz karşılığında satın...

Kiralanmak amacıyla alınan uçaklara hızlandırılmış amortisman uygulanabilir mi?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı : 27575268-105-330 04/04/2014 Konu : Kiralanmak amacıyla satın alınan uçaklarda amortisman oranı.   İlgi'de kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün...

Şirketin imalat hattında kullandığı tesis makine ve cihazların amortisman oranı nedir?

0
Üretimde Kullanılan Demirbaşların Amortisman Oranları T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 47285862-105-16 05/06/2015 Konu : Üretimde Kullanılan Demirbaşların Amortisman Oranları İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ... Vergi Dairesi...

Taşınmaz satışında KDV istisnası için gereken elde tutma süresi nedir?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü Sayı : 45404237-130-E.198067 28.12.2020 Konu : Kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen işyerlerinin devir işleminde KDV oranı İlgide kayıtlı özelge talep formunda, …...

Gümrük idaresi açısından “risk” kavramı nedir?

0
Gümrük idaresi açısından “risk” kavramı ne ifade eder? Gümrük idaresi açısından risk kavramı, Türkiye Gümrük Bölgesi ve diğer ülkeler arasında taşınan eşyanın giriş, çıkış, transit, nakil ve...

Dahilde İşleme Rejimi nedir?

0
Dahilde İşleme Rejimi ne demektir? Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi için özellikle 1990’lı yıllardan itibaren artan girişimler sonucunda, küresel ticaretin yapısı değişti ve hacmi arttı. Günümüzde küresel...

Bedelsiz İhracat Nedir?

0
Bedelsiz ihracat konusundaki yasal düzenlemeler Ticaret Bakanlığı tarafından yapılır. Buna göre, bedelsiz ihracat olarak kabul edilen eşya çıkışları aşağıda sıralanmaktadır: a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen...