21.3 C
İstanbul
Çarşamba, 23 Haziran 2021 7:47
Ana sayfa Etiketler Nedir

Etiket: nedir

Kira bedelinin tahsilatında tevsik zorunluluğuna uymamanın yaptırımı nedir?

0
Kira geliri elde ediyorum. Kira bedelinin tahsilatında tevsik zorunluluğuna uymamanın yaptırımı nedir? Mesken (konut) kira geliri elde ediyorsanız sizin adınıza, İş yeri kira geliri elde...

2021 Mayıs Kira Artış Oranı %13,70

0
2021 Mayıs Kira artış oranı %13,70 ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Oranlar açıklandığında on iki...

Kontrol edilen yabancı kurum kazancı nedir?

0
(1) Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı olarak ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin, kâr payının veya oy kullanma hakkının en...

7316 Sayılı Kanun, Kurumlar Vergisi 2021 Yılı için %25 olarak uygulanacak,...

0
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7316   Kabul Tarihi: 15/4/2021         MADDE 1- 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının...

2021 Nisan ayı kira artış oranı nedir?

0
2021 Nisan kira artış oranı %13,18 ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) enflasyon oranları her ayın ilk haftasında açıklanıyor. Oranlar açıklandığında on iki...

Transfer fiyatlandırması nedir?

0
Transfer fiyatlandırması nedir? Transfer fiyatlandırması, ilişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedeli ifade eder. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü...

2020 Yılında şirketlerden elde edilen Kar Paylarının beyan sınırı nedir?

0
Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır? - Her nevi hisse senetleri kar  payları, - İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan ...

Dövize endeksli olarak yapılan satışa ilişkin ödemenin TL cinsinden yapılması durumunda...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 27575268-105-E.478977 10.12.2018 Konu : Dövize endeksli olarak yapılan satışa ilişkin ödemenin TL cinsinden yapılması durumunda dikkate alınacak döviz kuru...

Gümrük İşlemlerindeki Özel Fatura Nedir?

0
Özel fatura gümrük beyannamesi yerine kullanılan bir belgedir. Türkiye’de ikamet etmeyen yolcular, özel fatura ile KDV ihracat istisnası izin belgesi bulunan firmalardan, döviz karşılığında satın...

Kiralanmak amacıyla alınan uçaklara hızlandırılmış amortisman uygulanabilir mi?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü) Sayı : 27575268-105-330 04/04/2014 Konu : Kiralanmak amacıyla satın alınan uçaklarda amortisman oranı.   İlgi'de kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün...