13.4 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 22 Nisan 2019 17:21
Etiketler Nedir

Etiket: nedir

Debit Note / Credit Note Nedir?

Debit Note / Credit Note   Uygulamada şirketlere, yurt dışındaki ilişkili firmalardan ya da müşteri veya alıcılarından sürekli bir şekilde fatura (invoice) haricinde, borç dekontu (debit...

LTD ŞTİ kar dağıtımında vergiden istisna edilen güncel tutar nedir?

Ltd. Şti. olarak 2015, 2016, 2017 yıllarının karını 2019’da dağıtmak istiyorum. Ortaklara düşen karın yarısı muaf kalan yarısı da istisna tutarını aşıyorsa 2020 mart...

Vergi kesintisine tabi olmayan ücretimi beyan etmeli miyim?

Vergi kesintisine tabi olmayan ücret elde edenler bunu beyan etmeli midir?   Kesintiye tabi tutulmamış ücret gelirleri için tutarı ne olursa olsun yıllık beyanname verilecektir.             Kaynak: gib.gov.tr Yasal...

Gelir vergisi kanuna göre hangi gelirler ücret sayılır?

  Gelir Vergisi Kanununa göre hangi gelirler ücret sayılır?   Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklar tarafından...

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı yoluyla yapılan başvurunun kabul edilmesi...

 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Programı yoluyla yapılan başvurunun kabul edilmesi halinde eşyaya gümrük idareleri nezdinde korunma azami olarak ne kadar süre ile sağlanmaktadır?  26/3/2013...

Fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak e-başvuru yaparken yararlanabileceğimiz bir...

Fikri ve sınai haklar ile ilgili olarak e-başvuru yaparken yararlanabileceğimiz bir başvuru rehberi var mıdır?   Fikri ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak Gümrük İdaresinin...

Önceki yıllarda elden imzalayarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderdiğim ve koruma sağladığım...

Önceki yıllarda elden imzalayarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderdiğim ve koruma sağladığım marka hakkıma ilişkin olarak yine aynı işlem mi gerçekleştiriliyor?   26/3/2013 tarihli, 28599 sayılı Resmi...

Hangi eşyaya fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri...

Hangi eşyaya fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri uygulanmaz?   Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi...

Marka/Patent vb. fikri mülkiyet hakkım için gümrüklerde korunma sağlanmasını istiyorum. Nasıl...

Marka/Patent vb. fikri mülkiyet hakkıma ait olarak gümrüklerde korunma sağlanmasını istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim? Cevap: Bilindiği üzere; Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin gümrük...

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri nelerdir?

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri nelerdir?   Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri Gümrük Kanunu’nun 57’nci, Gümrük Yönetmeliği’nin 100...