11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 8:48
Ana Sayfa Etiketler Ne

Etiket: ne

Galerici Olmayan Şirketten Satın Alınan Binek Otonun KDV Oranı Ne Olacak?

0
Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devrine ilişkin işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden (Alınacak harcın miktarında, bu fıkrada yer alan üst sınır dikkate alınmaz.) (Binde 30)” nispetinde harç alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Tasfiyeye giren kooperatifin önceki defterleri için kapanış tasdiki ne kadar sürede...

0
Tasfiyeye giren kooperatifin. Tasfiyeden önceki kullanmış olduğu defterlerinin notere kapanış yapılma süresi var mı?

Yurt dışı firmalardan alınan hizmet için KDV-2 beyannamesinin vergi numarası bölümüne...

0
Yurtdışından hizmet veren firmanın sorumlu sıfatıyla KDV beyannamesi düzenleyeceğim vergi numarası ne yazacağım?(firma facebook)

2024 Yılı için kasa da para bulundurma sınırı ne kadardır?

0
2024 yılı için kasa da para bulundurma sınırı ne kadardır?

Sermaye Ödendi Raporuna E-Defter Bilgisi Ne Şekilde Yazılacaktır?

0
Çalıştığım şirkette sermaye artışı yapacağım eski sermayenin ödendiğini gösteren rapor hazırlarken defter tasdik bilgisi yazıyoruz. E defter kullanan şirketler defter tasdiki ile ilgili ne yazabilir?

İş yeri kapanışı yapan kişinin Bağ-kur kapanışı ne kadar sürede yapılmalıdır?

0
Şahıs (gerçek usul) bilanço usulü mükellefime 30.11.2023 tarihi itibariyle kapanışını vereceğim. Bağ-kur kapanışı için süre ne kadardır?

Enflasyon düzeltmesinde İzleyen dönem başlangıç değeri ne olacaktır?

0
2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesi sonucu hesaplanan tutarlar, izleyen dönemde enflasyon düzeltmesi yapılıp yapılmayacağına bakılmaksızın, izleyen dönemin başlangıç değerleri olarak dikkate alınır.

Yıl içinde çalışan sayısı 5’i aşarsa zorunlu BES’e ne zaman geçilmelidir?

0
Şubemiz 01.07.2023 tarihinde açıldı. Şu anda çalışan sayısı 8. Zorunlu Bes sistemine 01.01.2024 tarihi itibariyle mi geçilecek?

E-İrsaliyedeki malzemelerin bir kısmına red yanıtı gönderilebilir mi?

0
Kendisine e-İrsaliye düzenlenen mükellefler, istemeleri halinde, e-İrsaliyeye konu malların ne kadarlık kısmının teslim alındığını/kabul edildiğini, teslim alınmayan mallara ilişkin olarak, kabul edilmeyen mal miktarını ve nedenini uygulama üzerinden e-İrsaliye Yanıtı ile e-İrsaliyeyi düzenleyene iletebilirler.

Mükelleflerin tahsilat ve ödemelerini bankadan ödeme zorunluluğu ne kadardır?

0
Birinci ve ikinci sınıf tüccarların, serbest meslek erbabının, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarların, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin ve vergiden muaf esnafın; kendi aralarında ve bu kapsamda olmayanlarla yapacakları KDV dahil 7.000 TL’yi aşan tutardaki bütün tahsilat ve ödemelerin, aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması ve bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunludur.