23 C
İstanbul
Perşembe, 11 Ağustos 2022 12:03
Ana sayfa Etiketler Gider

Etiket: gider

Arabuluculuk ve mahkeme tarafından personele ödenecek ücretler nasıl gider yazılır?

0
Arabulucu tarafından işçi ve işveren tarafından kesinleşen dava tutanağında 15.000 TL işçiye ödemeye karar verildi. Bu ödemeyi ne şekilde işveren açısından değerlendirmeliyiz?  15.000 TL’lik ödemenin...

Bilgisayar programları amortismana tabi midir?

0
Amortisman sınırına bakılırken araç lastiklerinde tek adet üzerinden mi yoksa 4 adet lastik toplamı dikkate alınarak mı sınırı geçip geçmediğine bakılır? 4 lastik aynı faturada...

Belediyeye ödenen emlak vergisi gider olarak kaydedilir mi?

0
Bir mükellefim icra dosyalarından dolayı ödemiş olduğu harç bedelleri direk gidere atabilir mi? Belediyeye olan borcunu yapılandırdı ve tek seferde ödemesini yapmıştır. Direk gidere...

1 Ay sürecek olan sinema filmi çekiminde çekim yerlerine yapılan tadilat...

0
1 ay sürecek olan sinema filmi çekiminde kullanılmak üzere, çekim yerlerine yapılan tadilat tamirat vs. için amortisman ayırmalı mıyım?

Limited şirketlerde yapılan bağış ve yardımların tamamı gider de geçer mi...

0
Limited şirketlerde yapılan bağış ve yardımların tamamı gider de geçer mi ?

Sendika aidatları şirket tarafından gider yazılabilir mi?

0
Sendika aidatları şirket tarafından gider yazılabilir mi?

İndirilebilecek KDV durumunda bulunan KDV gider olarak kabul edilmez

0
1- KDV'nin Gider Kaydedilemeyeceği Mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilemez. Mükellefin mal ve hizmet alımları...

Hesaplanan finansal gider kısıtlamasını muhasebe kaydı yapmayıp, sadece beyanname üzerinden KKEG...

0
Hesaplanan finansal gider kısıtlamasını muhasebe kaydı yapmayıp, sadece beyanname üzerinden KKEG giderlerde belirtik bu işlem doğru mudur?

Serbest meslek mensubu ödediği kıdem tazminatını gider olarak kullanabilir mi?

0
Serbest meslek erbabı ödediği kıdem ve ihbar tazminatını gider yazabilir mi? Kıdem ve ihbar tazminatı GVK 61. maddede yazılı olan Ücret tanımı içindedir. Gider yazılır. İşçi...

Serbest meslek faaliyeti ile ilgili alınan yayın ve kitaplar için düzenlenen...

0
Sayı:19579043-105-E.142887 Tarih:13/11/2019 T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 19579043-105-E.142887 13.11.2019 Konu : Ö.K.C.Fişinin Gider Olarak Kaydedilip Kaydedilemeyeceği   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; mali müşavir olarak faaliyet göstermekte olduğunuz, serbest...