4 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 18 Şubat 2019 3:21
Etiketler Fatura

Etiket: Fatura

Aktife kayıtlı olup kiraya verdiğimiz dükkan için kiracıya fatura mı keseceğiz...

Firmamız limited şirket. Şirket adına bir dükkân satın aldık. Dükkanı A101 e kiraya verdik. Her ay kira faturası kesmemiz gerekiyor KDV’li olarak. Ayrı olarak...

Yurt dışındaki satıcıya düzenlenen ciro primi (credit note) için fatura kesilir...

1- Yurt dışı satıcıya düzenlemiş olduğumuz credite note’a (ciro primi) istinaden fatura kesecek miyiz? 2- Kdv hesaplanacak mı? 3- Hesapladığımız kdv daha sonra indirim konusu yapacak...

Mahkeme kararına istinaden geçmiş döneme ait alacak aslı ve gecikme faizi...

Sigorta eksperi olan mükellefimiz bir sigorta şirketi ile alacak anlaşmazlığı dolayısı ile 2012 senesinde mahkemelik olmuştur. Yargıtay sonucu Aralık 2018 de icra yolu ile...

Gönderimi kaybeden kargo firmasına tazmin faturasını kdv’li mi keseceğim?

Müşterime kargo firması ile gönderdiğim ürünler taşıma esnasında kaybedilmiş ve fatura müşterimiz tarafından iade edilmiştir. Bizim tarafımızda da fatura iptal edilmiş ve kayıp durumunu...

Sabit Kıymete ait hizmet bedeli maliyete eklenir mi?

2018 yılında imalatı yaptırılan, 400.000 TL değerindeki trafonun maliyetin içerisinde 40.000 TL dağıtım hizmet bedeli vardı. Belli onaylardan sonra dağıtım hizmet bedeli bize geri...

Derneğe Yapılan Bağış ve Yardımlar Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılabilir mi?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Derneğe yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahından indirilip indirilemeyeceği. İlgi:... tarih ve... evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz. İlgide kayıtlı özelge...

Üniversiteye Bağlı İktisadi İşletmenin Kapanması Halinde Kayıtlı Demirbaşların Devri Ne Şekilde...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Üniversiteye bağlı iktisadi işletmenin kapanmasında demirbaşların devri. İlgi: 19.09.2013 evrak kayıt tarihli özelge talep formu. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi...

Satılan Malların Nakliye Bedelleri Gider Olarak Kaydedilebilir mi?

(GİB – ÖZELGE) Konu: Satılan mallara ilişkin nakliye giderinin maliyet bedeli veya genel gider olarak kurum kazancından indirimi İlgide kayıtlı özelge talebinizde; beyaz eşya alım ve...

Yurt Dışı Merkezi Tarafından Kiralanan ve Türkiye’deki Şubede Kullanılan Bilgisayarlar İçin...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme.              İlgide kayıtlı özelge...

Türkiye’de Yerleşik Olan Yabancı Uyruklu Kişilere Verilen Eğitim Hizmetinden Elde Edilen...

(GİB – ÖZELGE) Konu: Türkiye’de yerleşik olan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara verilen eğitim hizmeti faaliyetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. İlgide kayıtlı...