8.4 C
Istanbul, TR
Salı, 23 Nisan 2019 9:17
Etiketler Fatura

Etiket: Fatura

Geçen ay devir aldığımız dükkanın açılışını sonraki ay yaptık. Açılış öncesi...

28 Şubat tarihli kapanışı yapılacak mükellefin demirbaş ve mal stok faturalarını, dükkanı demirbaşları ve stoklarıyla alan kişi adına düzenlediğinde, yeni şahıs açılışını mart ayı...

İthalatta Kombine taşımacılıkta giriş özet beyanı kim verir?

İthalatta Kombine taşımacılıkta giriş özet beyanı kim verir?    Eşyanın yüklendiği aracın, aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka...

İthalatta kimler özet beyan verebilir?

İthalatta kimler özet beyan verebilir?   Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi (bu sayılan kişiler taşıyıcı tanımına...

AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?

AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?   Cevap: AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamı dışındadır ve bunların ticareti menşe esasına dayanmaktadır. Bu...

İthalatta Sonradan Kontrol nedir?

İthalatta Sonradan Kontrol nedir?   Eşyaların menşe statülerini kanıtlayan EUR.1, fatura beyanı, Form A ve Menşe Şahadetnameleri gibi belgelerin doğruluğundan şüphe eden ithalatçı ülke gümrük idareleri...

GTS kapsamında uluslararası prosedürün tamamlanması ne demektir?

GTS kapsamında uluslararası prosedürün tamamlanması ne demektir?   GTS kapsamında tercihli ticaretten faydalanmak amacıyla düzenlenen Form A belgelerinin kabul edilebilmesi için GTS’den faydalanan ülkelerin Türkiye’ye, kendi...

İthalatta Form A belgesi ile Menşe Şahadetnamesi arasında fark var mıdır?

Form A Belgesi ile Menşe Şahadetnamesi arasında fark var mıdır?   Evet. Form A Belgesi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS...

İthalatta fatura beyanı nedir?

Fatura beyanı nedir?   Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini gösteren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun...

Elektronik Defter Oluşturma ve Elektronik Berat Alma süreleri nedir?

Elektronik Defter Oluşturma ve Elektronik Berat Alma süresi   Uygulamadan yararlananlar, aylık dönemler itibarıyla oluşturdukları elektronik defterler için, aşağıda yer alan adımları izleyerek berat almak ve...

Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller...

Elektronik Belge Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Belgelerin Kâğıt Olarak Düzenlenebileceği Haller   Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesinde yer alan belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken, Hazine...