Ana sayfa Mevzuat Yanlışlıkla emekli yerine normal çalışan olarak yapılan sgk bildiriminin düzeltmesinin cezası var...

Yanlışlıkla emekli yerine normal çalışan olarak yapılan sgk bildiriminin düzeltmesinin cezası var mıdır?

4193
0

1) Bir firmamızda çalışan bir personelimiz emekli olduğu halde 2 (SGDP) kodu ile aylık bildirge verilmemiş maalesef 1 (00000) kod ile diğer çalışanlardan (5510) ayrı olarak bildirge verilmiştir. Geriye dönük 9 aya düzeltme yapacağım.

1-Düzeltmede 1 (00000) Koda iptal 02 (00000) sgdp ne ek mi (Yoksa asıl ) mı vermem gerekir.

Sgdp kodu ile o aylarda başka çalışan yok.

2-Bununla ilgili bir ceza uygulaması var mı?

1) Cevap: Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

102-c/1 Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında idari para cezası uygulanır.. 405,90 (Üst Sınır: 4.059,00)

102-c/2 Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır. 253,69

2) Matrah değişmeyecek. Bir personelimiz emekli olduğu halde emekli değilmiş gibi gösterilmiştir. SGK’yı aradım ceza uygulanmaz diyor. Ben emin olmak için size yazdım. Belki yanlış anlaşıldı. SGDP bildirgesi verilmesi gerekirken normal bildirge ile kanun no 00000 yazılarak verildi bildirge. İptal ve ek/asıl sonrası primlerin toplam matrahı ve çalışan kişi sayı/matrah tutarı değişmeyecek? Bu durumda sgk memuru haklı mı?

(26.11.2018 12:51)

2) Cevap-2 : Sigortalı işe giriş bildirgesinde, emekli kişiye ait sigorta kolunun sehven tüm sigorta kolları olarak seçilmesi nedeniyle maaşı durdurulmuşsa, işverenin, sigorta kolunun Sosyal Güvenlik Destek primi olarak değiştirilmesi için işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine yazılı başvuruda bulunması gerekir. Emekli maaşının durdurulması hatalı bildirge verilmesi nedeniyle gerçekleşmişse bu kez işverenin bir dilekçe ekinde maaşı durdurulan sigortalıyla ilgili olarak tüm sigorta kolları için iptal bildirge sosyal güvenlik destek primi için Ek bildirge vermesi gerekir. İşveren tarafından düzeltme amaçlı Ek-İptal bildirge verilmeden emeklinin maaşını yeniden başlatma talebi geçerli olmaz. Belirtelim ki işverene, ne işe giriş bildirgesinin düzeltilmesi ne de düzeltme amaçlı Ek-İptal bildirge verilmesine dayalı olarak idari para cezası uygulanmaz. Hatalı olarak uygulanmış olsa bile itiraz edildiği takdirde ceza kaldırılır. Düzeltme dilekçesi ekine emekli tarafından imzalanmış Sigorta Kolu Tercih Bildirim belgesi eklenmelidir


 

Kaynak:ISMMMO
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İşçi Özlük Dosyası Olmamasının Cezası Var mı?

 

İşçi Özlük Dosyası

 

İhale Yoluyla Yapılan İşlerde İşçinin Özlük Haklarının Muhatabı ve Sorumlusu Kimdir?

 

İşveren Mobing Uygulayarak İşçisini İşten Çıkarabilir mi?

 

Olağanüstü Hallerde Yapılan Fazla Çalışmalarda Saat Başına Verilecek Ücret Nasıl Hesaplanır?

 

Fazla çalışma/mesai süresi, koşulları, sınırı, yüzdeleri, tutarı

 

Sigortalı İşe Girişini En Az Bir Gün Önce Yapmalısınız!

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here