Ana sayfa SGK İşçi Özlük Dosyası Olmamasının Cezası Var mı?

  İşçi Özlük Dosyası Olmamasının Cezası Var mı?

  5426
  0

  1- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI NEDİR?
  İş Kanunun 75. Maddesinde yer alan ve işverenin, işçinin kimlik bilgileri de dahil olmak üzere kanunda belirtilen düzenlenmek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtların olduğu dosyaya denilmektedir.

  2- İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?
  – İşe başvuru formu veya dilekçesi
  – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  – İkametgâh İlmühaberi, Yerleşim yeri belgesi
  – Adli sicil kaydı, (E-devlet’den alınabilir)
  – Okul diploma fotokopisi
  – Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)
  – Varsa Referans Mektupları ve iş ile ilgili özgeçmiş belgesi
  – İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz vb.)
  – SGK İşe Giriş ve işten Çıkış Bildirgesi
  – Sağlık Raporu,
  – Rahatsızlıklardan dolayı alınan raporlar,
  – İşçiye kullandırılan ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları,
  – Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,
  – Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,
  – Engelli GV. indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı
  – Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
  – Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
  – Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,
  – Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,
  – Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı,
  – İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları ve işçinin savunma yazıları
  – Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,
  – Fazla çalışmaları Gösteren Liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)
  – Kısa çalışma onay yazısı,
  – İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.
  -Çalışma Belgesi (İşten Ayrılan İşçiler İçin)
  – İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)
  – Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste
  – Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste
  – İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)
  – Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)
  – AGİ Aile Durum Bildirimi
  – İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.
  – Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge
  – İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)
  – İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar, bulunmalıdır.

  3- İŞÇİ ÖZLÜK YOKSA CEZASI NEDİR?
  2017 yılı için işyeri tarafından İşçi özlük dosyasının düzenlenmemesi halinde uygulanacak ceza tutarı 1.619-TL’dir.

  2018 yılı için işyeri tarafından İşçi özlük dosyasının düzenlenmemesi halinde uygulanacak ceza tutarı 1.853 TL’dir.

  2018 yılı için işyeri tarafından İşçi özlük dosyasının düzenlenmemesi halinde uygulanacak ceza tutarı 2.293 TL’dir.


  Kaynak: 4857 sayılı İş Kanunu Madde 75
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  İşveren Mobing Uygulayarak İşçisini İşten Çıkarabilir mi?

   

  Fazla çalışma/mesai süresi, koşulları, sınırı, yüzdeleri, tutarı

   

  İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

   

  İş Sözleşmesinde Deneme Süresi Ne Kadardır?

   

  İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutukluluğu Sebebiyle İş Sözleşmesi Derhal Ne Zaman Feshedilir?

   

  Belirli İş Sözleşmesinin Süre Dolmadan İşverence Haksız Olarak Feshedilmesi Halinde Tazminat Talep Edilebilir mi?

   

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here