9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 19 Nisan 2021 6:04
Ana sayfa Etiketler Midir

Etiket: midir

Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler Kurumlar Vergisine tabii midir?

0
(1) Sermaye şirketleri: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile...

Dernek ve vakıflar tarafından elde edilen stopajlı kira gelirleri kurumlar vergisine...

0
KVK’ya 5766 sayılı Kanunla eklenen geçici 2’nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle, 1/1/2008 - 31/12/20257 tarihleri arasında uygulanmak üzere, dernek veya vakıflarca elde edilen...

TFF’ye tescil edilmiş bir spor kulübünün forma reklam geliri kurumlar vergisine...

0
Spor kulüplerinin idman ve spor faaliyetlerinde bulunan iktisadi işletmeleri ile sadece idman ve spor faaliyetinde bulunan anonim şirketler Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile özerk...

Ulusal veya uluslararası nitelikteki sergiler Kurumlar vergisinden muaf mıdır?

0
Kamu idare ve kuruluşları tarafından açılan sergiler, fuarlar ve panayırlar Kamu idare ve kuruluşları tarafından yetkili idarî makamların izniyle açılan yerel, ulusal veya uluslararası nitelikteki...

Kamu idare ve kuruluşların tarafından işletilen öğrenci yurtları kurumlar vergisin tabii...

0
Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen kuruluşlar Kamu idare ve kuruluşları tarafından sosyal amaçlarla işletilen şefkat, rehin ve yardım sandıkları, sosyal yardım kurumları,...

Hat sanatını icra edenler vergiye tabi midir?

0
Hat sanatı faaliyetinin esnaf muaflığı kapsamında bulunmadığı ancak GVK 18 inci madde kapsamında değerlendirilebileceği hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 11355271-120.01.03-E.48521 05.11.2020 Konu : Hat sanatı...

İcranın geri bırakılması kararının kesinleştiği durumlarda yapılacak olan vekalet ücreti ödemeleri...

0
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-120-4566 12.03.2021 Konu : Vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk. İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde, bankanız...

Mesleki yeterlilik belgesini alması zorunlu olan işçileri çalıştıran firmalara sınav ve...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Erzurum Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 88342184-130-E.1614 27.01.2020 Konu : Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinde KDV Uygulamaları   İlgi : İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin Mesleki Yeterlilik Kurumundan...

Hindistan’daki firmaya Türkiye’den verilen 45 günlük teknik hizmet Kurumlar Vergisine tabi...

0
T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125-78636 03/09/2015 Konu : Hindistan'da mukim firmaya verilen ham petrol depolama  tanklarının mühendislik, parametre dizaynı ve...

Ajanslara oyuncu temini hizmetinde KDV Tevkifatı var mıdır?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Kdv Grup Müdürlüğü Sayı : 39044742-130-108337 19.04.2017 Konu : Firma bünyesinde sigortalı çalışan figürasyon ve oyuncuların ajanslar aracılığıyla yapımcı firmalara gönderilmesinin KDV tevkifatı yönünden...