10.5 C
İstanbul
Salı, 26 Ekim 2021 10:38
Ana sayfa Etiketler çalışan

Etiket: çalışan

Personellerin kendi ödedikleri sigorta poliçeleri gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılır...

0
Yıllık 4.141 TL bireysel sağlık primi ödeyen işçi 9 taksit yaptırmış. Vergi indirimi için biz yıllık tutarı 12 ye bölüp mü yoksa her ay...

Ücretli çalışan serbest meslek mensubu ile mesleki sözleşme imzalanır mı?

0
Beyannamelerini SMMM ye imzalatmak zorunluluğunda olan firmamızın dışarıdan SMM ile sözleşmesi bulunuyor. Aynı zamanda ücretli çalışan ve SMM olan çalışanı ile de sözleşme yapabilir...

Fazla Çalışmanın Yasak Olduğu Durumlar Hangileridir?

0
4857 sayılı İş Kanunu’nun 63’üncü maddesine göre çıkarılan “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik” kapsamına...

Süt İzni Toplu Olarak Kullanılabilir mi?

0
1- SÜT İZNİ TOPLU OLARAK KULLANILABİLİR Mİ? Süt iznini toplu olarak kullanmak yasa koyucunun amacına aykırıdır. Yasa koyucu iznin günlük olarak kullanılmasını öngördüğünden bu iznin...

İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi sigortalı sayılır mı?

0
Bir işverenin işyerinde ücret karşılığı çalışan ve ücretleri işyeri kayıt ve belgelerine usulüne uygun bir şekilde intikal ettirilen eş sigortalı sayılacak, ancak herhangi bir...

Bordrolu olarak çalışan Mali Müşavir grup şirketlerinin beyannamelerini gönderebilir mi?

0
Ana şirketle sözleşme yapılmak suretiyle iştiraklerin mali müşavirliğinin yapılıp yapılamayacağı, serbest meslek makbuzunun her bir iştirake (şirket) ayrı ayrı düzenlenmesi yerine topluca ana şirket...

İkale Sözleşmesi Nedir?

0
İkale Sözleşmesi; işçi ve işveren taraflarının anlaşması sonucu iş sözleşmesinin sona erdirilmesidir. Bu sözleşme 4857 sayılı İş Kanununca açıkça düzenlenmiş bir sözleşme olmamakla beraber...

Bağımlı olarak çalışan mali müşavirler şirketleri ile mesleki hizmet sözleşmesi imzalamalı...

0
Bir şirkette 4-a sgk olarak çalışıyorum. Bağımlı çalışan SMMM olarak, bulunduğum firmanın vergi ve sgk beyanlarını, şirket şifresi altında onaylıyorum. Beyannamelerde gönderen A LTD,...

Basit Usule Tabi Mükellefin Yanında Çalışan Kişiler 4447 Sayılı Kanun Geçici...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 49327596-120-E.124273 08.07.2019 Konu : Basit Usul Mükellefin Yanında Diğer Ücreti Olarak Çalışan Kişinin 4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında...

Emekli çalışan Asgari Geçim indirimi alabilir mi?

0
SGDP’li çalışan kişi AGİ den yararlanır mı? Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişiler yararlanabileceğinden, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlanarak, gerçek...