Ana sayfa Vergi İkinci el binek otomobillerin tamir edilmek suretiyle satışında KDV uygulaması nasıldır?

İkinci el binek otomobillerin tamir edilmek suretiyle satışında KDV uygulaması nasıldır?

1211
0

İkinci el binek otomobillerin tamir edilmek suretiyle satışında KDV uygulaması nasıldır?

KONU

İkinci el binek otomobillerin tamir edilmek suretiyle satışının vergilendirilmesi

SORU

… şirketiniz tarafından pert kayıtlı, hafif ve ağır hasarlı olarak satın alınan ikinci el binek otomobillerin gerekli

tamirat işlemleri yaptırıldıktan sonra %1 KDV oranı uygulanarak satıldığı belirtilerek, söz konusu araçlar için

tamirat sürecinde yüklenilen %18 KDV’nin iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda…

CEVAP

Buna göre, ikinci el otomobil alım-satım faaliyetiniz kapsamında aldığınız araçlar için ödediğiniz katma değer

vergisi KDV Kanununun 30/b maddesi gereği indirim konusu yapılamadığından söz konusu araçlara ilişkin olarak

gerekli tamirat işlemlerinin yapılması aşamasındaki mal ve hizmet alımlarınız nedeniyle yüklenilen KDV’nin de

indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bu itibarla, ikinci el otomobil alım-satım faaliyetiniz kapsamında aldığınız araçlar için gerekli tamirat

işlemlerinin yapılması aşamasındaki mal ve hizmet alımlarınız nedeniyle yüklenilen KDV’nin 29/2’nci maddesi kapsamında iadesi mümkün değildir.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı : 39044742-KDV.29-13142 17.02.2016
Konu : İkinci el binek otomobillerin tamir edilmek suretiyle satışının vergilendirilmesi

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından pert kayıtlı, hafif ve ağır hasarlı olarak satın alınan ikinci el binek otomobillerin gerekli tamirat işlemleri yaptırıldıktan sonra %1 KDV oranı uygulanarak satıldığı belirtilerek, söz konusu araçlar için tamirat sürecinde yüklenilen %18 KDV’nin iadesinin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 29/2 nci maddesi ile indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben iadesine imkân tanındığı,

– 30/b maddesinde ise, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV’nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Aynı kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listede yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin “III/B-3. İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Uygulaması” başlıklı bölümünde; 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği, indirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya KDV’den istisna edilen işlemler dolayısıyla yüklenilen vergilerin bu bölüm kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 60 No.lu KDV Sirkülerinin 5.10 bölümünde kullanılmış araç satışında uygulanması gereken KDV oranı, 8.1.2. bölümünde de binek otomobillerin alımında ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, ikinci el otomobil alım-satım faaliyetiniz kapsamında aldığınız araçlar için ödediğiniz katma değer vergisi KDV Kanununun 30/b maddesi gereği indirim konusu yapılamadığından söz konusu araçlara ilişkin olarak gerekli tamirat işlemlerinin yapılması aşamasındaki mal ve hizmet alımlarınız nedeniyle yüklenilen KDV’nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Bu itibarla, ikinci el otomobil alım-satım faaliyetiniz kapsamında aldığınız araçlar için gerekli tamirat işlemlerinin yapılması aşamasındaki mal ve hizmet alımlarınız nedeniyle yüklenilen KDV’nin 29/2’nci maddesi kapsamında iadesi mümkün değildir.


Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Binek Otomobilin Alım ve Satımında KDV Oranı Kaçtır?

Engellilik oranı ve araç alımında ÖTV istisnası

Konut ve işyerleri olarak kullanılan binalarda otopark zorunluluğu var mı?

Şehit Yakınlarının Taşıt Alımında ÖTV İstisna Uygulaması Nasıldır?

https://www.muhasebenews.com/binek-otomobile-ait-kdv-indirim-konusu-yapilir-mi/

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here