17 C
Istanbul
Salı, 12 Kasım 2019 4:10
Ana sayfa Etiketler Indirim

Etiket: indirim

Yurt dışındaki firmalara verilen redaksiyon hizmetlerinden elde edilen kazançlar için vergi...

Konu: Yurt dışında mukim firmaya verilen redaksiyon hizmetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesi.   Soru …   yurt dışındaki bir firmaya redaksiyon hizmeti verdiğiniz, faturanın yurt dışındaki firmaya kesildiği,...

Derneklere yapılan bağışlar gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?

Konu: Derneğe yapılan bağış ve yardımların gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. Soru … adı altında faaliyet gösteren dernek tarafından… Mahallesinde yaptırılacak olan yatılı...

%5’lik indiriminden kaynaklı vergi alacağı şirket ortağının başka şirketlerinin vergi borçlarına...

Konu: Vergiye uyumlu mükelleflere uygulanacak %5 vergi indirimi alacağının ortaklık borçlarına mahsubu hk … avukatlık Ortaklığı'nın %50 hisseli ortağı olduğunuzu, 2017 yılı vergilendirme dönemi Gelir...

Serbest meslek mükellefleri BES ödemelerini indirim konusu yapabilir mi?

Konu: Bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin serbest meslek kazancından indirimi hk. … Serbest meslek erbabının kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları adına bireysel...

Okulların öğrencilere verdiği başarı ödülleri kazanç tespitinde indirim konusu yapılabilir mi?

Konu: Özel okul tarafından başarılı öğrencilere verilen para ödülünün safi kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. … Özel okul işletmeciliği faaliyetinde bulunduğunuz...

Koruyucu aileler baktıkları çocuklar için asgari geçim indirimi alabilir mi?

Konu: Koruyucu aile olarak alınan çocuğun asgari geçim indiriminin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı … Koruyucu Aile Yönetmeliği" hükümlerine göre Batman Çocuk Mahkemesinin … esas sayılı...

Birleşme sonucunda devir alan şirket devir olunan şirketin nakdi sermaye artışından...

Konu: Nakdi Sermaye Artışında Faiz İndirimi Hk. … Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanununun 136’ncı maddesinin "devralma şeklinde birleşme" yoluyla...

Mahkeme kararı ile satışı yapılan taşınmazlara ilişkin elde edilen gelir Kurumlar...

Konu :  Mahkeme kararı gereği tapu iptaline karar verilen taşınmaz satışından dolayı elde edilecek kazancın vergilendirilmesi hk. … Şirketinizin her türlü züccaciye emtiasının alım satımı...

Okullara yapılan kitap bağışları gider yazılabilir mi?

Devlet Lisesine Kitap kapı bilgisayar yardımı yapacak mükellef kurumlar vergisi kanuna göre bağış yardım olarak gösterebilir mi veya kayıtlarında gider ve KDV’sini indirebilir mi? Yapılan...

Miras yoluyla kalan işletmede varisler devir eden KDV’yi kullanabilir mi?

Vefat eden mükellefin son KDV beyannamesini dolduruyorum. Devreden KDV beyanname üzerinde sonraki döneme devreden olarak kalacak mı mirasçılar bu KDV kullanacak mı? Devreden KDV beyannamede...