4.7 C
İstanbul
Pazar, 29 Ocak 2023 15:49
Ana sayfa Etiketler Indirim

Etiket: indirim

Peşin ödenen tamamlayıcı sağlık sigortaları bordrodan ödendiğinde mi düşülecek?

0
Peşin ödenen tamamlayıcı sağlık sigortaları bordrodan ödendiğinde mi düşülecek?

Nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz...

0
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 21) Bu Tebliğde; 1/7/2022 tarihli ve 7417...

Vergi cezaları için 30 gün içinde dava açabilir, uzlaşma talep edebilir...

0
Mükellefler, adlarına tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde dava açma, uzlaşma ve cezada indirim...

Hangi işlemlere ilişkin KDV indirim konusu yapılamaz?

0
T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/57   Konusu : İndirilemeyecek katma değer vergisi Tarihi : 23/6 /2010 Sayısı : KDV-57 / 2010 -5 İlgili Olduğu Madde : Katma Değer Vergisi Kanunu 30 uncu madde 1. Giriş Katma Değer...

İdari para cezalarında indirim uygulamasına ilişkin değişiklik yapıldı

0
Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) Resmi Gazete’de Yayımlandı. 21/07/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:B Sıra No:14 Tahsilat Genel Tebliği ile 5/7/2022...

Yurt dışındaki kira ödemeleri yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılır...

0
Türkiye'de bulunan evini kiraya verip kira geliri elde eden, İngiltere'de ikamet etiği eve ödediği kirayı yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim yapabilir mi?  Gelir İdaresi Başkanlığının...

İlgili dönemde kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeyen geçmiş yıl zararları izleyen dönemlerde...

0
"Önceki yılda doğan istisnadan kaynaklanan Zararlar" ; Bir sonraki yılın beyanında, "İstisna dışı Faaliyetlerden" elde edilen Beyan Matrahından, düşülebilir mi?

Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmet Kazançlarına İlişkin İndirim

0
KVK’nın 10’uncu maddesinin (ğ) bendinde, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışın-da yararlanılan...

%1 KDV’li aldığımız aracı 2022-Nisan ayında satarsak KDV oranı %18 mi...

0
%1 kdv ile aldığımız oto'yu nisan ayında satarsak kdv oranı %18 mi olacak?

Cep telefonuna ilişkin amortisman giderlerinin ve aylık fatura bedellerinin indirim konusu...

0
Sayı: 62030549-120-230462 Tarih: 27/02/2022 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı:E-62030549-120-23046227.02.2022Konu:Cep telefonuna ilişkin amortisman giderlerinin ve aylık fatura bedellerinin indirim konusu yapılıp...