Ana sayfa Vergi Engellilik oranı ve araç alımında ÖTV istisnası

Engellilik oranı ve araç alımında ÖTV istisnası

2069
0

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

26696128-135[7-2017/3]-58287

30.10.2017

Konu

:

Her iki el 1-2-3-4-5 parmak mp eklem ektansiyon kısıtlı+sağ ayak mp atrede + her iki el bileği hareket kısıtlılığı+ hipertansiyon

İlgi

:

03/02/2017 evrak kayıt tarihli özelge talep formunuz.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, …….. Devlet Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen ……. tarihli ve ….. rapor numaralı engelli sağlık kurulu raporunda, “Her iki el 1-2-3-4-5 parmak mp eklem ektansiyon kısıtlı+sağ ayak mp atrede + her iki el bileği hareket kısıtlılığı+ hipertansiyon” teşhisi ve %53 engellilik oranı tespitinin yer aldığı, söz konusu rapora istinaden otomatik vitesli bir aracın ilk iktisabında 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen malul veya engellilerin taşıt alımında istisna uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin %50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların, engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından

beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiş olup, bu istisna uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalar Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C/1) bölümünde yapılmıştır.

Bu bağlamda, engellilik oranı %90’ın altında olan engellilerden yalnızca, engellilik durumu, ilk iktisabı yapılacak taşıtın hareket ettirici aksamında (debriyaj pedalı, fren pedalı, gaz pedalı ve/veya vites kolunda) tadilat yaptırılmasını gerektirecek (zorunlu kılacak) nitelikte olanlar, mezkûr Genel Tebliğde öngörülen diğer şartları da haiz olmalarına bağlı olarak yararlanabilmektedir.

Ayrıca, bahse konu istisna uygulamasında engellilik durumu ve oranının tevsiki amacıyla ibrazı zorunlu olan, “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yetkili bir sağlık kuruluşundan alınmış engelli sağlık kurulu raporunun, mezkûr Yönetmelikte öngörülen şekil ve içerik şartlarına uygun olarak düzenlenmiş olması, dolayısıyla her bir engellilik durumuna ve bütün engellilik durumları nihayetinde tüm vücut fonksiyon kaybına ilişkin engellilik oranını da içermesinin yanı sıra, maluliyeti veya engelliliği ile sadece özel tertibat yaptırılan taşıtların (veya başkaca hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın sadece otomatik vitesli taşıtların) kullanılabileceğine dair değerlendirmeyi içermesi ya da bu hususun anlaşılabilmesini sağlayacak şekilde açık olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, başvurunuz eki Engelli Sağlık Kurulu Raporunda, “Hipertansiyon” teşhisine bağlı olarak %10 genel engellilik oranına yer verildiği, raporun “Kas İskelet Sistemi” bölümünde “Her iki el bileği hareket kısıtlılığı; sağ (%13), sol (%13) + Her iki el 1-2-3-4-5 parmak MP eklem ektansiyon kısıtlı sağ el %3 %3 %3 %3 %3 sol el %3 %3 %3 %3 %3 + Sağ ayak MP artrode %5” teşhisine yer verilmesine karşın, söz konusu engele ilişkin herhangi bir engellilik oranının belirtilmediği anlaşılmıştır.

Buna göre, başvurunuz ekinde ibraz edilen ……… Hastanesi tarafından adınıza düzenlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporunda belirtilen engellilik durumunuz(Her iki el 1-2-3-4-5 parmak mp eklem ektansiyon kısıtlı+sağ ayak mp atrede + her iki el bileği hareket kısıtlılığı+ hipertansiyon-%53) itibariyle, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi uygulamasından yararlanmanız mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


Kaynak: Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here