25.5 C
İstanbul
Pazartesi, 20 Eylül 2021 11:26
Ana sayfa Etiketler Tebliğ

Etiket: Tebliğ

Hisse değişiklikleri gerçek faydalanıcı bildirimi ile vergi dairesine bildirilmeli midir?

0
12.09.2021 tarihi itibariyle şirket ortağı %50 hissesini devretmiş bulunmaktadır. %50 sini devrettiği şirket ortağını gerçek faydalanıcı olarak bildirmemiz gerekiyor mu? 529.Tebliğinin 6.maddesinde değişik olduğunda...

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik...

0
15 Eylül 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31599 TEBLİĞ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ MADDE...

Yapılandırılabilecek SGK Borçları – 7326

0
7326 Saylı Yasa kapsamında yapılandırılacak Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları MADDE 7- (1) 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımı...

500 TL’lik nakliye işlemi için düzenlenecek faturada KDV tevkifatı yapılmalı mıdır?

0
Bir nakliyeci mükellefim. Aynı firmaya 01.08.2021 de 2.500 TL tevkifatlı 04.08.2021 de 2.000 TL tevkifatlı 14.08.2021 de 500 TL kesmesi gerekiyor. Bu son faturaya...

7326 sayılı kanun kapsamında yapmış olduğumuz başvurular için düzeltme yapabilir miyiz?

0
7326 sayılı kanuna istinaden 2016-2017-2018-2019 yıllarına matrah artırımı yaptık ve onayladık. Ama şu anda 2016 yılını çıkarmak ve 2020 yılını da eklemek istiyoruz. Matrah...

SGK’ya düzenlenen faturalarda KDV tevkifatı yapılır mı?

0
Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir kurumuz, yeni düzenlenen tevkifatlı KDV kanunu kapsamında “2.1.3.2.13. maddesine göre SGK kurumuna düzenleyeceğimiz fatura 5/10 oranında tevkifatlı olmak zorunda...

7326 sayılı kanun kapsamında kasa ve ortaklardaki bakiyeler için yapılacak olan...

2
7326 Sayılı Kanun gereği Ortaklardan Alacakların Beyanını 31.12.2020 bilançosundaki 131 Hesap (Net) Bakiyesine göre mi (Misal 1.000.000.- TL.) Yoksa Beyan Tarihindeki (misal 31.07.2021 500.000.-TL)...

Gümrükte devri yapılan ürünler için B formları hangi tarih baz alınarak...

0
Yurt dışından alınan bir ticari mal ilk önce antrepoya çekiliyor. Daha sonra yurt içi firmaya devir yapılıyor. Devir fatura dolar olarak kesiliyor ve o...

Kurumlar ve gelir vergisi matrah artırımı yapmak zorunlu mudur?

0
Yıl içinde işe başlayan (2019/Eylül) mükellef için KDV matrah artırımında bulunurken hangi madde kapsamında başvurmalıyız? Tüm aylarda beyanname verilmiş ancak bazı aylarda KDV matrahı...

İhracatı gerçekleştirilen ürünlerin B formu bildiriminde fatura tarihi mi yoksa ihraç...

0
E-arşiv portaldan daha önce kesilen ihracat faturalar usd rakam olarak kesilirken artık usd ve tl karşılığı var. Fatura intaç tarihi olarak işleme alındığı için...