11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 8:39
Ana Sayfa Etiketler Tebliğ

Etiket: Tebliğ

0
Bu Tebliğin amacı, 28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/12/2023 tarihli ve 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesiyle 488 sayılı Damga Vergisi Kanununda yapılan değişikliğe ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Muhatapların tebellüğden imtina ettiği durumda düzenlenecek Tebligat Pusulası

0
Vergi borcu tebliğinde muhataba tebliğ edilememesi durumuda yapılacak işlemler

İnşaat Demirinde Güvenli Etiket Bulundurma Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

0
İnşaat Demirinde Güvenli Etiket Bulundurma Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı

BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

0
BAĞIMSIZ DENETÇİLER İÇİN SÜREKLİ EĞİTİM TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Kart, Şifre, Kod ve Benzerlerinin Satışında KDV Uygulamasına İlişkin KDV Tebliğ...

0
Bazı kart, şifre ve kodlar belirli bir ürün veya hizmeti temsil etmekte olup, henüz aktive edilmemiş olsalar bile, bunlar ile bir başka ürün veya hizmetin temini mümkün olmamaktadır. Sanal ortamda veya fiziki olarak mağazalarda satılan bu kart, şifre ve kodların yurt dışından ithali veya Türkiye’de satışı KDV’ye tabidir.

Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Hazırlanan 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ TASLAĞI

0
Ek Verginin Uygulamasına Yönelik Hazırlanan 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğ TASLAĞI

7440 Vergi Yapılandırması Başvurusu Hangi Tarihe Kadar Yapılacak?

0
7440 Vergi Yapılandırması Başvurusu Hangi Tarihe Kadar Yapılacak?

Serbest meslek erbabı geçici 32. madde kapsamında yeniden değerleme yapabilir mi?

0
Serbest meslek erbabı geçici 32. madde kapsamında yeniden değerleme yapabilir mi?

Vergi Usul Kanunundaki cezalardan 2023 için tespit edilen % 122,93 yeniden...

0
30 Aralık 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 32059 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 544) Amaç MADDE 1- (1) Bu...