23.7 C
Istanbul
Çarşamba, 21 Ağustos 2019 11:22
Ana sayfa Etiketler Yönetmelik

Etiket: yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında...

13 Temmuz 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30830 YÖNETMELİK Hazine ve Maliye Bakanlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR...

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30826 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de...

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30826 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...

Turizm Tesisleri Uygulama Yönetmeliği

6 Temmuz 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30823 YÖNETMELİK Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZM TESİSLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kültür...

Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları...

2 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30819 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: ÜRÜN İHTİSAS BORSASININ KURULUŞ, FAALİYET, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 10/8/2017 tarihli...

Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2 Temmuz 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30819 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün...

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve...

29 Haziran 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30816 YÖNETMELİK Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ...

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar...

27 Haziran 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30814 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair...

22 Haziran 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30809 YÖNETMELİK Ticaret Bakanlığından: PERAKENDE TİCARETTE UYGULANACAK İLKE VE KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı...

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

21 Haziran 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30808 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 24/3/2016 tarihli ve 6698...