19.4 C
Istanbul, TR
Perşembe, 25 Nisan 2019 17:59
Etiketler Yönetmelik

Etiket: yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında...

24 Nisan 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30754 YÖNETMELİK Hazine ve Maliye Bakanlığından: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik...

19 Nisan 2019 CUMA                            Resmî Gazete                            Sayı : 30750 YÖNETMELİK Karar Sayısı: 1003 18...

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18 Nisan 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30749 YÖNETMELİK Hazine ve Maliye Bakanlığından: SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan...

Gümrük Statü Belgesi Nedir?

 Gümrük Statü Belgesi Nedir? Eşyanın serbest bölgeden Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerine getirilmesi veya serbest bölgeye geri getirilmesi ya da bir gümrük rejimine tabi...

Türkiye’deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir?

 Türkiye'deki serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için ne yapmak gerekir? Serbest bölgelerde faaliyette bulunabilmek için öncelikle faaliyet ruhsatı alınması gerekmektedir. Faaliyet Ruhsatları, Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve...

Antrepo ve antrepo rejimi ne demektir?

Antrepo ve antrepo rejimi ne demektir?   Antrepolar, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşulları ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlerdir. Antrepo rejimi,...

Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları nelerdir?

Geçici depolama yeri işletmelerinin gümrüğe karşı sorumlulukları nelerdir?   Geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın geçerli veya zorlayıcı nedenler dışında ziyanından, hasara uğramasından veya değiştirilmesinden doğan mali...

Geçici depolanan eşya ne demektir?

 Geçici depolanan eşya ne demektir? Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar...

Atık yağ ithalatı yapmak istiyoruz, konu ile ilgili mevzuat nedir?

Atık yağ ithalatı yapmak istiyoruz, konu ile ilgili mevzuat nedir?   21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” Bu yönetmeliğin Ek-1’inde verilen...

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte...

11 Nisan 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30742 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 7/8/2014 tarihli ve...