Ana sayfa Muhasebe İki tam yıldan sonra KDV 17/4-r’ye göre satılan aktifteki gayrimenkulün alışında ödenen...

İki tam yıldan sonra KDV 17/4-r’ye göre satılan aktifteki gayrimenkulün alışında ödenen KDV’yi gider yazabilir miyiz?

376
0

Kanunun 17’nci maddesinin 4 üncü fıkrasının (r) bendinde, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimlerinin vergiden istisna olduğu, istisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimlerinin ise istisna kapsamında yer almadığı; istisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisinin teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacağı hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki bend bağlamında aktife 2 yıl kayıtlı bulunan taşınmazın KDV’sinin tamamı indirim konusu yapıldıysa, satarken herhangi bir KDV ödeyecek mi? Alırken indirilen KDV’yi ilave edilecek KDV ye ekleyerek ödeyecek mi?

 

İstisnadan yararlanarak satış yapılmış ise; daha önce indirilen KDV tamamı beyan edilecektir.

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Gelir vergisi mükelleflerinin aktifine kayıtlı gayrimenkulleri sattığında vergi istisna uygulanır mı?

 

 

 

Aktifteki gayrimenkulü 3 yıl sonra satarsak Kurumlar ve KDV istisnasını kazanır mıyız?

 

 

 

Gayrimenkulün alışından itibaren 5 yıl geçmişse kazançtan vergi ödenir mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here