8.5 C
İstanbul
Pazar, 28 Şubat 2021 2:59
Ana sayfa Etiketler Istisna

Etiket: istisna

Kimler e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır?

0
2018-2019 da 5 milyon sınırını aşarak 01.07.2020’de e-fatura ve 01.01.2021’de e-deftere geçen mükellefler e-irsaliye zorunluluğu ne zaman başlıyor? Ekli kriterlere sahip olan mükellefler aşağıda belirtilen...

E-Fatura mükellefleri serbest bölgeye yaptıkları satışlarda fatura tipini ne seçmelidir?

0
Yeni kuruluş yaptığımız nakliyat şirketimiz KDV mükellefi olmayan şahıstan binek araç satın almıştır. Elimizde sadece noter satışı var. Gider pusulası düzenlememiz gerekir mi? 7...

Değerli Konut Verginin konusuna giren tek konutu olanlar bildirimde bulunmalı mıdır?

0
Değerli konut vergisi tebliğinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar muaftır. Birden fazla değerli konut vergisine giren mükellefin en düşük tutarlı taşınmazının muafiyeti için ek2a...

Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?

0
2020 yılı için mesken kira gelirlerinin 6.600 TL'si (310 Seri No.lu G.V. Genel Tebliği); 2021 yılı için ise 7.000 TL'si (313 Seri No.lu G.V....

Evde hazırlanan bulmacaların internetten satılması vergiye tabi midir?

0
T.C. ÇANAKKALE VALİLİĞİ Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Sayı : 47423198-120.01-E.4760 27.01.2020 Konu : Matbaada bastırılan derginin kendine ait web sitesinden satışının yapılması halinde mükellefiyet İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; Emekli Sandığı emeklisi olduğunuz, evinizde...

Yurtdışından temsilciliğe döviz olarak yapılan ücretin gelir vergisinden istisna edilip edilemeyeceği

0
Yurtdışından temsilciliğe döviz olarak yapılan ücretin   gelir vergisinden istisna edilip edilemeyeceği   T.C. GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup...

Amatör sporculara yapılan ödemenin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için, yapılan ücret...

0
Amatör sporculara yönelik istisnanın uygulanması ve asgari ücret ifadesinde, ücretin net tutar mı brüt tutar mı olarak dikkate alınacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir...

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve...

0
7103 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanuna eklenen geçici 39 uncu madde ve 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlar...

Kitap satışları KDV beyannamesinin hangi kısmında beyan edilmelidir?

0
Bizim firmamız kitap satışı yapmaktadır. Bununla ilgili olarak öncesinde Matbaaya kitap basımı yapılmaktadır. Bu satışlardan dolayı 335. maddeye göre KDV iadesi alıyoruz. Her ay...

Yurtdışındaki firmalara verilen “grafik tasarım” hizmetleri kurumlar vergisinden muaf mıdır?

0
Grafik tasarım hizmeti olarak Alman bir şirkete Hizmet ihracı yapılırsa kurumlar vergisinde %50 muafiyeti var mıdır?  KVK 10/ğ fıkrasında "tasarım, yazılım," kavramları yer almaktadır. "grafik...