17.7 C
İstanbul
Pazar, 25 Şubat 2024 13:49
Ana Sayfa Etiketler Istisna

Etiket: istisna

Engellilere ait özel tertibatlı araçlar için uygulanan ÖTV ve MTV istisnasının...

0
Engellilere ait özel tertibatlı araçlarda motorlu taşıtlar vergisi istisnası var mıdır? Engellilik dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları...

Tarihi eser bina ve arsası için emlak ve arsa vergisinden muaf...

0
Tarihi eser bina ve arsası için emlak ve arsa vergisi ödemesi yapılır mı muaf mıdır? Yapılırsa ne zamandan beri yapılmaya başlandı eskiden yoktu sanırım. Yapılıyorsa bir indirim var mıdır?

2024 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Sınırı ve Vergi Tarifesi

0
2024 Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Sınırı ve Vergi Tarifesi

2024 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 87.000 TL

0
2024 Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı 87.000 TLc

2024 Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

0
2024 Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı

2024 Yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 170 TL oldu

0
2024 Yılı için iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 170 TL oldu

2024 Yılı Veraset ve İntikal Vergisindeni İstisna Edilen Tutarlar Resmi Gazetede...

0
30 Aralık 2023 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32415 (2. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:...

Teknoparklardaki KURUMLAR VERGİSİ istisnası

0
Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

TUGS’a kayıtlı gemilerden elde edilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

0
4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5266 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değişik 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Bu Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve devrinden elde edilen kazançlar, gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır." hükmü yer almaktadır.

Yurt dışı iştirak kazançları belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, kurumların yurt dışından elde ettikleri iştirak kazançları, belli koşullar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.