11.7 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 2:46
Ana Sayfa Etiketler Istisna

Etiket: istisna

Vergi ve SGK’dan istisna olan yemek bedelinin muhasebe kaydı nasıl olmalı?

0
Vergi ve sgk dan istisna olan yemek bedelinin muhasebe kaydı nasıl olmalı?

KDV Açısından Özel Esaslar Uygulaması ve Bu Uygulamanın Amacı Nedir?

0
Haklarında, düzenledikleri veya kullandıkları belgelerin gerçek duruma aykırı olduğuna ilişkin delil ve karineleri içeren rapor veya tespit bulunan aşağıdaki mükellefler iade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabidir.

Ar-Ge Faaliyetinde Kullanılmak İçin Alınan Mobil Cihazlar KDV’den İstisna Mıdır?

0
Mobil cihazlar; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılabilecek makine ve teçhizatlar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden söz konusu alımların 3065 sayılı Kanunun 13/m maddesine göre KDV'den istisna tutulması mümkün değildir.

AR-GE Destek Tutarları Vergiye Tabi Midir?

0
5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının mülga (a) bendi kapsamındaki projelere ilişkin alınan hibeler ise kurum kazancına dahil edilecek ve bu desteklerle karşılanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge indiriminden yararlanabilecektir.

Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye’de Ortak Olduğu Şirketler Çalışan Ücretlerini Dolar...

0
Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin işveren veya hizmet alan olarak taraf olduğu iş ve hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.

Türkiye’de gelir vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili yurt dışı zararlar, yurt...

0
Gelirin toplanmasında gelir unsurlarının bazılarından doğan zararlar (Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesinde yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Buna göre;

2023 Ağustos Ayında İşe Giren Çalışanın Yararlanacağı Gelir Vergisi İstisnası Nedir?

0
2023 Ağustos Ayında İşe Giren Çalışanın Yararlanacağı Gelir Vergisi İstisnası Nedir?

TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesinden doğan kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden istisna...

0
Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin ve yatların işletilmesinden ve aynı sicile bir başkası adına tescil edilmek üzere devrinden elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisnadır.

Sosyal Medya İçerik Üretenlerin Kazançlarını Gelir Vergisinden İstisna Edebilmeleri İçin Ne...

0
İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden istisnadır

Teknopark Bölgesinde Kazançlarımızı Kurumlar Vergisinden İstisna tutulması Zorunluluk Mudur? Bunları KKEG...

0
Teknopark bölgesinde kazançlarımızı kurumlar vergisinden istisna tutmamız veya zararımızı KKEG yazmamız ihtiyari midir yoksa zorunlu mudur?