Ana Sayfa Vergi Tarihi eser bina ve arsası için emlak ve arsa vergisinden muaf mıdır?

  Tarihi eser bina ve arsası için emlak ve arsa vergisinden muaf mıdır?

  25
  0

  Tarihi eser bina ve arsası için emlak ve arsa vergisi ödemesi yapılır mı muaf mıdır? Yapılırsa ne zamandan beri yapılmaya başlandı eskiden yoktu sanırım. Yapılıyorsa bir indirim var mıdır?

  Sayı: B.07.1.GİB.4.34.18.01-175.01[6552-2015/6.1.14-170017]-95960
  Tarih: 19/11/2015

  T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
  Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

  Sayı :97895701-175.01[6-2015/6.1.148-181001]-95960 19/11/2015

  6552 sayılı Kanunun 98 inci maddesinde;

  “21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesinin mülga fıkralarından sonra gelen ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

  “Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü uygulanmaz.”

  “Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar, bu yapıların yapıldığı parseller ve kanunlara aykırı eklentileri bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu yapılar yıkılıncaya veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki fıkradaki muafiyet hükmü uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları yukarıdaki fıkradaki muafiyetten yararlanamazlar.” hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 145 inci maddesinin (g) bendinde de söz konusu hükmün Kanunun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Diğer taraftan 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 9 ve 19 uncu maddelerinin (c) fıkrasında; bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, muafiyetin sukut ettiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır.

  Bu itibarla, muafiyetin sukut ettiği tarih 6552 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 11/09/2014 tarihi olduğundan anılan Kanunun 98 inci maddesi ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 21 inci maddesinin değiştirilen ve eklenen hükümlerinin takip eden bütçe yılı olan 01/01/2015 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  Önceki İçerik2024 Yılında şirkete kayıtlı ticari araç için alınan lastik 6.900 TL’yi geçerse amortismana tabi tutulmalıdır
  Sonraki İçerikOto galericinin ticari amaçla satın aldığı binek oto için yapılan harcamalar için gider kısıtlaması uygulanacak mı?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz