Ana sayfa SGK İşçinin işverene açmış olduğu işten çıkarma davasını kazanması durumunda primler ve cezalar...

İşçinin işverene açmış olduğu işten çıkarma davasını kazanması durumunda primler ve cezalar nasıl hesaplanacaktır?

442
0

2015 yılında işten çıkarılan işçi alacak konusunda dava açmış ve dava işçi lehine sonuçlanmıştır. Mahkeme kararında kıdem, ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai gibi ödenecek ücretler mevcuttur.

Bunlara göre;
Kıdemde damga vergisi olacak mı?
İhbarda vergi hesaplarken güncel vergi mi geriye dönük vergi tarifesinden mi hesaplanacak?
İzin ücreti ve fazla mesaide Sgk prim bildirgesini ek olarak internetten verebiliyor muyuz?
İPC olacak mı?
İzin ücreti ve fazla mesaide vergi hesaplamasında vergi tarifesi güncel mi?
Mahkeme kararındaki net rakamlar brüte mi çevrilecek?
Mahkeme kesin karar tarihi 15.03.2019 beyanların verilme süresi nedir?

 

İşe iade davasının kabul edilmesi halinde işçinin işyerindeki işine aynen iadesine ve bunun yanında işçi lehine bir takım mali yükümlülüklere hükmedilir. Bu mali yükümlülükler 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti ve işçinin kıdemine göre belirlenen 4-8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatıdır.

Boşta Geçen Süre Ücreti: İşçi lehine hükmedilen 4 aya kadarki boşta geçen süre ücreti, işçinin sözleşmesinin feshedildiği tarihteki ücreti üzerinden hesaplanır. Bu 4 aylık sürede işyerinde zam yapıldıysa bu zam oranının bu işçinin ücretine de yansıtılması gereklidir. 4 aylık boşta geçen süre ödemesi ücret niteliğindedir ve işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi yapılmalıdır.

İşe Başlatmama Tazminatı: Mahkeme kararında işçinin süresinde başvurusuna rağmen işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde 4-8 maaş arasında bir tazminat ödemesine hükmedilir. Bu tazminatın doğduğu tarih, işçinin talebine rağmen işverenin işe başlatmadığı tarihtir. Bu nedenle bu tazminat hesaplanırken boşta geçen süre ücretindekinin aksine işçinin işten çıkarıldığı tarihteki değil, işe başlatılmadığı tarihteki ücreti dikkate alınmalıdır. İşe başlatmama tazminatı işçinin giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır ve kıdem tazminatı için uygulanan tavan ücret uygulaması burada geçerli değildir.

İşçinin brüt maaşı ne kadar ise o tutar üzerinden hesaplama yapılmalıdır.

Kıdem Tazminatı: Boşta geçen süre ücreti, işçi sanki bu sürede işyerinde çalışmış gibi sonuçlar doğurur. Bu nedenle bu süre işçinin kıdemine eklenmelidir. İşçinin sözleşmesinin feshinden sonra kıdem tazminatı ödenmiş ise; 4 aylık süreye denk gelen kıdem tazminatı farkı hesaplanarak işe başlatılmayan işçiye ödenmelidir. Bu durumda işçiye hak etmiş olduğu ihbar tazminatı farkı da ödenmelidir.

7103 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 17’nci maddesi gereği, geriye doğru yararlanılmayan teşviklerden yararlanmak veya yararlanılmış olmakla birlikte yararlanılan teşvik türünün daha avantajlı teşvik türü ile değiştirmek için, ilgili aylara ait iptal, asıl ve ek aylık prim hizmet belgeleri kâğıt ortamında değil elektronik olarak SGK’ ya verilebilecektir.

Daha önce bu belgeleri kâğıt ortamında veren işverenlerimiz de aynı kayıt numarası ile belgelerini elektronik olarak SGK’ya ulaştırabilecektir.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

İşten çıkartılan bir çalışanın hakları için açacağı davada zaman aşımı süresi nedir?

 

 

Fazla Mesai Ücretinin Ödenmemesi Halinde İşçinin Dava Açma Hakkı Var mıdır?

 

 

İşten Çıkarılan İşçinin Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here