16 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 17:12
Ana Sayfa Etiketler Yıl

Etiket: yıl

Vakıfların iktisadi işletmesi her yıl defter tasdik etmek zorunda mıdır?

0
Vakıflar ve bunların iktisadi işletmelerinin her yıl defter tasdik ettirme zorunluluğu var mıdır?

Bilanço usulüne göre defter tutma hadlerinin altında kalanlar izleyen yıl DBS’den...

0
Şahıs 1.sınıf e defter mükellefi hadlerin altında kaldığından işletme defterine geçiş yapabilir miyiz?

Şirketin tasfiye öncesi zararı geçmiş yıl zararları hesabında mı takip edilir?

0
Yıl içerisinde tasfiyeye giren şirketin tasfiye öncesinden gelen dönem zararı tasfiye halinde ki şirkette geçmiş yıl zararına mı alınır?

Geçmiş yıl zararları izleyen kaç yıl boyunca oluşacak karlardan mahsup edilebilir?

0
Geçmiş yıl kurumlar vergisinde faaliyet zararı çıkan bir firmada oluşan zarar geçici vergide kullanılabilir mi?

30 Yıl önce alınmış varlıklar için enflasyon düzeltmesi nasıl hesaplanacak?

0
30 Yıl önce alınmış varlıklar için enflasyon düzeltmesi nasıl hesaplanacak?

Şirketler enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karının sermayeye ilave edebilir....

0
Öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları; düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir, bu işlemler kâr dağıtımı sayılmaz.

Geçmiş yıl karlarından yedek akçe ayrılabilir mi?

0
Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Yıllara sari inşaat asgari işçilik hesabında m2 birim maliyet değeri olarak...

0
Yıllara sari inşaat asgari işçilik hesabında m2 birim maliyet değeri olarak hangi yıl dikkate alınacak?

Enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan pozitif değer geçmiş yıl zararlarından mahsup edilebilir...

0
2023 hesap dönemine ait vergi matrahının, düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilmesi gerektiğinden, 2023 hesap dönemi amortisman gideri de enflasyon düzeltmesi öncesi değerler üzerinden hesaplanacaktır.

Enflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemleri seçenler izleyen yıl bundan dönebilir mi?

0
Enflasyon düzeltmesinde toplulaştırılmış yöntemlerden birini seçen mükellefler seçtikleri yöntemden, bu seçimi yaptıkları hesap dönemi dâhil üçüncü hesap döneminin sonuna kadar dönemezler.