Huzur hakkı ödemesi yaptığımız şirket ortağına prim ödemesi yaptığımızda, aylık bordro hesaplamasında...

Huzur hakkı ödemesi yaptığımız şirket ortağına prim ödemesi yaptığımızda, aylık bordro hesaplamasında bir değişiklik olur mu?

125
0
PAYLAŞ

Limited şirketi ortağı aynı zamanda müdürü (4b sigortalı emeklisi) şirketten huzur hakkı almakta. Stopaj ve damga vergisi ödenmektedir. Bu ortak 3 ayda bir olmak üzere prim alacak, prim huzur hakkı gibi mi beyan edilecek, bordroda olması gereken hesaplamalarda değişiklik olacak mı?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almıştır.

Bu hükme göre, şirket ortaklarının her birinin müdür sıfatıyla şirkete bağlı işlerin idaresini üstlenmiş olmaları ve şirket bünyesindeki bu fiili çalışmalarına karşılık aylık ücret ödenmesi halinde yapılan bu ödemelerin Gelir Vergisi Kanununun ücret ile ilgili hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekir.

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BENZER İÇERİKLER

Tahakkuk etmiş ancak ödenmemiş huzur hakkı gider yazılabilir mi?

 

Huzur hakkı ödemesi yaptığımız şirket ortağına sigorta primi ödemeli miyiz?

 

Huzur hakkı için genel kurul kararı gerekli mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK