9.9 C
Istanbul
Pazar, 08 Aralık 2019 5:39
Ana sayfa Etiketler Kesinti

Etiket: kesinti

Dört personeli olan işletme BES sistemine dâhil olmalı mıdır?

Bes’e dâhil olmak için 5 personel kuralı halen devam ediyor mu? 4 personel olan işletmelerin BES dâhil olma zorunluluğu var mıdır? 5 ve üzeri için...

Aynı iş yerine tekrar girişi yapılan bir personele tekrar BES yapılır...

Çıkışı yapılmış çalışanımız aynı işyerinde tekrar giriş yapıldığında BES tekrar başlatılmalı mı aynı iş yeri olduğu için daha önce iptali yapılan BES geçerli olacak...

Yabancı çalışanlara da BES kesintisi yapacak mıyız?

Suriyeli çalışanlarda BES Kesintisi zorunlumudur? Yabancı uyruklu çalışanlar zorunlu BES kapsamında değildirler. Zorunlu BES kapsamına girecek olan çalışanların, Türk vatandaşı veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun...

Şirketler çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırabilir mi?

Bir anonim şirketimiz var. Çalışanlarının özel sağlık sigortasını ve bes ödemelerini kendileri yapmak istiyor bunun; Bunu kanunen yapabilir mi? Yaparsa bunun gelir vergisi ve...

Emekli sandığından emekli olan bir kişi iş yeri açtığında maaşında kesinti...

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kamu görevlilerinin emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamaları, çalıştığı işyeri ve...

Yurtdışında yayınlamak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya aracılık hizmeti...

Konu: Yurt dışında yayınlanmak şartıyla internet ortamında reklam hizmeti veren veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılamayacağı hk.  …şirketinizin İstanbul Ticaret Sicil...

İhbar tazminatında gelir vergisi kesintisi yapılır mı?

Konu: İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hk.  … 11.05.2018 tarihinde iş akdini sonlandırdığınız çalışanınıza ihbar tazminatı ödemesi yapacağınızı belirterek, söz konusu tazminatın gelir vergisinden...

4/c Kapsamında emekli olan birisi işletme kurduğunda emekli maaşında kesinti olur...

4/C Devlet memuru emeklisi şahıs firması açıyor. Bağ-Kur Tescili yaptırmak gerekir mi? Kişi Emekli maaşının kesilmesini istemiyor? 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı alanların Mart/2016...

Yurtdışındaki müşterilere düzenlenen serbest meslek makbuzlarında gelir vergisi stopajı yapılmalı mıdır?

Konu : Yurt dışındaki müşterilere verilen tercüme hizmeti karşılığında elde edilen serbest meslek kazançlarının tevkifat kapsamında olup olmadığı hk. …  Yurt dışında bulunan müşterilerinize tercüme...

Sene içerisinde birden fazla iş yerinde çalışan bir kişinin işe girişini...

Bir işyerinden yıl içinde başka işyerine geçen personeller için devreden kümülatif gelir vergisi matrahı önceki işyerinden gelen tutar üzerinden devam mı eder yoksa yeni...