Ana sayfa Vergi Avustralya’da kurulmuş olan bir şirketin web sitesi üzerinden alınan üyelik bedeli için...

  Avustralya’da kurulmuş olan bir şirketin web sitesi üzerinden alınan üyelik bedeli için stopaj ödenecek mi?

  33
  0

  Avustralya’da kurulmuş olan bir şirketin web sitesi üzerinden üyelik bedeli adı altında Yurtiçi firmamızın aldığı bu abonelik hizmeti karşılığında ödediği ücretler için muhtasar beyannamesinde gayri maddi hakların temliki adı altında kesinti yapmalı mıyız? Ayrıca 2 no.lu KDV ile beyan etmeli miyiz?

  Aşağıdaki bilgi notumuzu inceleyiniz.

  HİZMET İTHALATI

  Yurt dışında bulunan kişi ve kurumların Türkiye’deki müşterisine sunduğu hizmet karşılığı aldıkları paralar Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi türünden stopaja tabi tutulmaktadır.

  a) Gelir Vergisi Kanununa Göre Stopaj Yapılabilmesi İçin;
  -Hizmeti yurt dışında sunan gerçek kişi(şahıs) olmalı,

  -Yapılan hizmetin stopaja tabi olması,(GVK 94.maddeye göre)

  -Türkiye’de hizmeti alan ve ödemeyi yapacak olan kişi GVK ’ya göre tevkifat yapmak zorunda olan bir mükellef olması.

  b) Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Stopaj Yapılması İçin;

  -Hizmeti yurt dışından sunan bir kurum olmalı,

  -Yapılan hizmetin stopaja tabi olması,(KVK 30.maddeye göre)

  Burada önemli olan bir diğer hususta, Türkiye ile ilgili ülke arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması olmamalı veya vergi anlaşmasında stopajı engelleyici bir hüküm bulunmamalıdır.
  STOPAJA TABİ OLAN BAZI ÖDEMELER

  -Mühendislik, Danışmanlık, Montaj, Eğitim vb hizmetler,

  -Tercümanlık hizmetleri, serbest meslek kapsamında verilen hizmetler,

  -Faiz ödemeleri(Borç verme faizi, Mevduat faizi,vb)

  -Kiralama Hizmet Bedeli,

  -Personel Ücretleri(Yurt dışında bulunan bir işletmede çalışan bir personel, geçici bir süre için Türkiye’de çalıştırıldığında yurt dışında bulunan işletmeye bu çalışma karşılığı yapılan ödemeler)
  -Gayri maddi haklar(Know-how, ticaret unvanı, telif, vb)

  HİZMET İTHALATINDA KDV SORUMLULUĞU

  Aşağıda belirtilen hizmetlerin ithal edilmesi durumunda faydalanmanın Türkiye’de olması ve söz konusu hizmetin KDV’den istisna edilmemiş olması şartıyla KDV sorumluluğu doğar;

  -Proje Hizmetleri(Yurt dışında çizilen bir mimari projenin Türkiye’ye gönderilmesi)

  -Yurt dışından danışmanlık hizmeti, montaj hizmeti gibi teknik hizmetlerin alınması yada tamir bakım hizmetinin alınması,
  (Türkiye’de üretimi yapılan bir mal için yurt dışında pazar oluşturmak anlamında gerekli çalışmaları yapan ve yurt dışında bulunan bir kişiye yapılacak komisyon ödemesi KDV sorumluluğunu doğurmaz. Ancak, Türkiye’de bulunan otel, hastane, okul gibi işletmeler için müşteri bulma karşılığı yapılan ödemeler KDV sorumluluğunu doğurur. Burada esas olan, hizmetten yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi yararlanıldığıdır.)

  -Yurt dışından gayri maddi hak alınması(Know-how, ticaret unvanı, telif, vb)

  -Yurt dışından yazılım hizmetinin alınması,

  -Kiralama işleri(Yurt dışından kiralanan bir makinanın Türkiye’ye getirilip kullanılması)

  – Personel Ücretleri(Yurt dışında bulunan bir işletmede çalışan bir personel, geçici bir süre için Türkiye’de çalıştırıldığında yurt dışında bulunan işletmeye bu çalışma karşılığı yapılan ödemeler)

  -Faiz ödemeleri(Yurt dışında bulunan ve banka yada finans kurumu olmayan bir kişiye alınan borç para için faiz ödenmesi. Yurt dışında bulunan bir bankadan kredi alınması karşılığı ödenen faizler için KDV sorumluluğu doğmaz)
  Hizmet ithalatından dolayı KDV türünden doğan sorumluluk 2 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilir ve aynı dönemde 1 No.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılır..

  STOPAJ VE KDV MATRAHININ TESPİT EDİLMESİ

  Hizmet ithalatı için yurt dışında bulunan kişi yada kurumlara ödeme yapılırken net bir tutar üzerinden anlaşılmış ise, hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi türünden yapılacak beyanname brüt tutar üzerinden yapılmalı.

   


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here