25.4 C
Istanbul
Cuma, 23 Ağustos 2019 23:20
Ana sayfa Etiketler Değişiklik

Etiket: değişiklik

Yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı –...

23 Ağustos 2019 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30867 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782...

Sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin tahsis edilene devri ve cins değişikliği...

Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin tahsis edilene devri ve cins değişikliği işlemlerine ilişkin...

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlarla ilgili işlemler...

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlarla ilgili işlemler harca tabi midir? 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin beşinci fıkrası kapsamında; 1)Yatırım Teşvik...

Ticari işletmelerinin kuruluş aşamasındaki noter tasdiki işlemlerinden hangi tutarda harç alınmaktadır?

Ticari işletmelerinin kuruluş aşamasındaki noter tasdiki işlemlerinden hangi tutarda harç alınmaktadır? Ticari işletmelerinin kuruluş aşamasında yapılan defter tasdiki işlemlerinden harç alınmakta iken, 6728 sayılı Kanunun...

Noterde işleme konu edilmiş sözleşmelerin değiştirilmesi halinde hangi tutar üzerinden noter...

Noterde işleme konu edilmiş sözleşmelerin değiştirilmesi halinde hangi tutar üzerinden noter harcı alınmaktadır? Noterde işleme konu edilmiş belli tutarı ihtiva eden her nev'i senet, sözleşme...

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına...

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:6) Resmi Gazete’de Yayımlandı. - 15.8.2019

Engelliler için araç alımında sağlanan ÖTV indirimi ile ilgili değişiklik yapıldı...

Engelliler için araç alımında sağlanan ÖTV indirimi ile ilgili değişiklik yapıldı - 10.8.2019

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sözlü sınav, Vergi Müfettiş Yardımcısının...

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Sözlü sınav, Vergi Müfettiş Yardımcısının seçimi kriterleri - 10.8.2019

Zorunlu Karşılıklarda değişiklik yapıldı – 7.8.2019

Zorunlu Karşılıklarda değişiklik yapıldı

İşyeri adres nakli nedeni ile SGK müdürlüğü değiştiğinde faydalanmış olduğumuz SGK...

İşyeri adres nakli nedeni ile SGK müdürlüğü değiştiğinde faydalanmış olduğumuz SGK teşviklerden bir daha faydalanabilir miyiz?