1.2 C
İstanbul
Çarşamba, 22 Ocak 2020 5:01
Ana sayfa Etiketler Prim

Etiket: Prim

Doğum izninde olan birisine ücret ödersek SGK prime tabi olur mu?

0
Doğum izninde olan çalışana ücreti ödenmeye devam edildiğinde SGK primi ödemeli miyiz? Avans olarak ödeme yapıp, sonrasında mahsuplaşsak SGK primi ödemesek olur mu? İşçiye ödenen...

Personelin kalması kiralanan evin kiraları sigorta primine tabi midir?

0
Şirket çalışanımıza iş sözleşmesi gereği ev kiraladık. Kira kontratı personel adına fakat ödemeyi şirket olarak yapıyoruz. Bu ödemeler SGK primine tabi midir? Çalışan adına...

Muhtasar ve prim beyannamesinde sigorta Muhtasar ve prim beyannamesinde sigorta tescili...

0
Daha önce hiç işçi çalıştırmamış ve sadece Bağ-Kur'lu olan serbest meslek erbabının MuhSGK gönderebilmesi için sicil birleşmesi yapılması söz konusu olur mu? Hayır söz konusu...

Eksik gün formları SGK’ya bildirilecek midir?

0
10 kişiden az işçi çalıştıran bir işyerinde ayda 15 gün çalışan bir işçinin ek10 eksik gün formu SGK'ya verilecek midir? 7103 sayılı Vergi Kanunları İle...

GMSİ beyannamesinde kardeşimize ait sigorta primlerini indirim konusu yapabilir miyiz?

0
Konu: GMSİ beyannamesinde özel sağlık sigortası primlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk. ...adınıza düzenlenen özel sağlık sigortası poliçesi primlerinin kardeşiniz tarafından kredi kartı ile ödendiği...

Kısmı istihdam kapsamında çalışan bir kişinin eksik sigorta günleri kimin tarafından...

0
Firmamızda haftada 1 veya 2 gün olmak üzere ya da aylık 5 veya 6 günü geçmemek üzere puantaj usulü çalışacak olan bir personeli istihdam...

Ev Hizmetlerinde Çalışanların SGK Primi 2020 yılı için ne kadar, 10...

0
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SGK PRİMİ NE KADARDIR? Ev hizmetlerinde çalışan kişiler için 2020 Ocak ile Aralık ayları arasında ödenmesi gereken SGK prim tutarları aşağıdaki tabloda...

Yurt dışı borçlanması kapsamında borçlanılacak tutar nasıl hesaplanılacaktır?

0
Yurt dışı borçlanması kapsamında borçlanılacak tutar nasıl hesaplanacaktır? 3201 sayılı kanun 4'üncü maddesinde yapılan düzenleme ile borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borçlanma tutarının,...

Hazinece sağlanan sigorta prim desteklerini hangi hesapta takip etmeliyiz?

0
Konu:  Sigortalılara, Hazinece Karşılanan Prim Desteği ve Muhasebe Kaydı hk. …İşçilik giderleri destek dikkate alınmadan defterlere işlendiğinden asgari ücret desteğinden yararlanılması halinde, bu destek tutarlarının...

Sigorta sözleşmesi nedir?

0
Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da...