16 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 18:27
Ana Sayfa Etiketler Hesaplama

Etiket: hesaplama

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de elde ettikleri menkul kıymet kazançları...

0
Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan fazla bir süre yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar bakımından dar mükellefiyet esasında vergilendirilmektedir.

2022 Yılında Elde Edilen Kar Payları Hangi Halde Vergiye Tabi Tutulacaktır?

0
Tam mükellef kurumlardan elde edilen ve yukarıda sayılan kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana tabi başka gelirlerin bulunmaması halinde, vergiye tabi gelir 70.000 TL’yi aşıyor ise beyan edilecektir.

TL cinsinden Devlet tahvili ve Hazine bonosu faiz gelirleri hangi durumda...

0
2022 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarına uygulanacak olan indirim oranı ise %667,67 olarak tespit edilmiş olup indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Türkiye’den Yurt Dışına Verilen Hizmetler İçin KDV Hesaplanır mı?

0
Türkiye içinde taşıma hakkı bulunmayan yabancı bayraklı gemilerin tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde, geminin tersaneye giriş çıkış yaptığının Liman Başkanlığı tarafından verilecek belge ile tevsik edilmesi kaydıyla, istisna kapsamındaki hizmet nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV'nin %50'si, hizmet bedelinin Türkiye'ye getirildiğini tevsik eden belge aranmaksızın iade edilir. İade edilecek KDV'nin kalan kısmı, işleme ilişkin bedelin yarısının Türkiye'ye getirildiği oranda iade edilir.

Motorlu taşıtlar vergisi ne zaman ödenir?

0
Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl Ocak ve Temmuz  aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

Binek aracını işyeri kapatmadan kayıtlardan çıkartmak

0
Mükellef İkinci el araç ticareti yapmıyorsa aktifindeki binek araç için düzenleyeceği faturada %1 KDV hesaplar

BES tutarı yeni asgari ücrete göre mi hesaplanacak?

0
2023/07 dönemi bordrolarına yansıtılacak minimum bes tutarı 13.414,50x 0,03 müdür. Yoksa ocak 2023 brüt maaştan mı hesaplanacaktır?

Fatura Düzenlenmesine Dair 7 Günlük Süre Hafta Sonuna Denk Gelirse Hesaplama...

0
Fatura düzenleme süresinin son günü olan 7. gün resmi tatile değil de cumartesi veya pazara denk gelirse onun faturasını pazartesi gününe kesebilir miyiz?

%20 Stopaj Ve % 20 KDV Oranı İle Netten Brüte Serbest...

0
%20 stopaj ve % 20 KDV oranı ile netten brüte serbest meslek makbuzu hesaplama formülü nedir?

%20 Stopaj ve % 20 KDV Oranı ile SMMM Netten Brüte...

0
%20 stopaj ve % 20 KDV oranı ile netten brüte serbest meslek makbuzu hesaplama formülü nedir?