25.4 C
Istanbul
Cuma, 23 Ağustos 2019 23:13
Ana sayfa Etiketler Hesaplama

Etiket: hesaplama

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde ne yapılmalıdır?

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde ne yapılmalıdır? Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, "emsal kira bedeli" esas alınır. Buna göre; - Gayrimenkulün bedelsiz...

Geçmiş yıllara ait kira bedellerinin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır?

Geçmiş yıllara ait kira bedellerinin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır?  Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil...

Sadece konut kira geliri elde edenlerin istisna tutarının altında konut kira...

Sadece konut kira geliri elde edenlerin istisna tutarının altında konut kira geliri elde etmesi halinde bildirimde bulunması gerekir mi? Konut kira geliri elde eden kişilerin,...

Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır?

Kira gelirlerine istisna nasıl uygulanır? 2018 yılı için mesken kira gelirlerinin 4.400 TL'si (302 Seri No.lu G.V. Genel Tebliği); 2019 yılı için ise 5.400 TL'si...

Aktifimize kayıtlı olan sabit kıymetimizi sattığımızda, satılan aya kadar olan sürede...

Yıl içinde alınıp iadesi yapılan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamasında alımdan iadesi yapılan aya kadar mı amortisman hesaplanmalıdır? Kullanıldığı ay kadar amortisman gideri hesaplanır.   Kaynak: İSMMMO Yasal...

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş...

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri geçmiş yıl zararlarını geçici vergiden mahsup edebilirler mi?

Özel İnşaat yapan firmalar geçici vergi beyannamesi verir mi?

Özel İnşaat yapan firmalar geçici vergi beyannamesi verir mi?

Yeni işe başlayan, işi bırakan ve tasfiyeye giren mükelleflerde geçici vergi...

Yeni işe başlayan işi bırakan ve tasfiyeye giren mükelleflerde geçici vergi nasıl uygulanacaktır?

Bağ-Kur primlerini geçici vergi beyannamesinde indirme imkanı var mıdır? Varsa hangi...

Bağ-Kur primlerini geçici vergi beyannamesinde indirme imkânı var mıdır? Varsa hangi sütunda gösterilir?

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?

Tahakkuk eden ancak ödenmeyen geçici vergi için ne yapılır?