Ana sayfa Vergi Harçlar Kanununa Göre Neler İstisna Sayılır?

  Harçlar Kanununa Göre Neler İstisna Sayılır?

  1233
  0

  Aşağıda yazılı konu ve durumlar harçtan istisna edilir;
  1- Değeri 50 Türk Lirasını geçmeyen dava ve takipler (Ticari senetlere ait takipler hariç),
  2- Vasi tayini ve azli, hâkimin reddi talebinin kabulü ve hâkimin çekindiği kararlar,
  3- Ayda 100 Türk Lirasını geçmeyen nafakalara ait dava ve takipler, (Birden fazla kişiler lehine nafakaya hükmedilmesine dair ilamlarda her kişi lehine hükmedilen miktar müstakil olarak nazara alınır.)
  4- İcra ve iflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair tetkik mercileri kararlarıyla, bu iptal veya ıslah dolayısıyla yeniden yapılacak işlemler,
  5- Ticaret sicilinde re ‘sen yapılan düzeltmeler,
  6- İcra tetkik mercilerinin cezaya mütedair kararlarıyla bu kararların temyizi işlemleri,
  7- İcra ve İflas Kanununun 270’nci maddesine göre yapılacak defter tutma işlemleri,
  8- Yetkili makamların isteyecekleri ilam ve sair evrak suretleri,
  9- Kamu adına C. Savcıları tarafından hukuk mahkemelerine açılan davalar ve kanun yolu başvuruları ile ceza mahkemelerinden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları,
  10- Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren bütün işlemleri.

  ***Sayılan işlemlerin hesaplanacak harçlarının, Genel Bütçeye dahil idarelerin haklılığı nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir.

  Kaynak: Harçlar Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here