-0.6 C
İstanbul
Pazartesi, 17 Ocak 2022 4:09
Ana sayfa Etiketler Karar

Etiket: karar

Limited şirketi şirket ortağı huzur hakkı alabilir mi?

0
Limited şirketi şirket ortağı huzur hakkı alabilir mi? Şirket karar organı (Genel Kurul) karar vermesi halinde huzur hakkı ödenir.  Bir limited şirkette GENEL KURUL , şirketin...

İş Mahkemesince işine iadesine karar verilen çalışanlar için SGK’ya verilecek bildirim...

0
Hizmet akdinin feshinin geçersizliği halinde yapılacak ödemelere ilişkin belgelerin verilmesi ve primlerin ödenmesi işlemleri 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden; İş mahkemelerince veya özel...

İhracat Bedellerin T.C. Merkez Bankasına Satılması Hakkında Karar

0
İHRACAT GENELGESİNİN EK 1 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA YAPILACAK DÖVİZ SATIŞINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI OPERASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2021 İhracat Genelgesinin Ek 1 inci Maddesi...

Esnaf ve Sanatkarlara Yeni Kredi İmkanı Sağlayan Karar Resmi Gazetede yayımlandı

0
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5061)      

Yönetim kurulu karar defteri ara tasdik yaptırılarak kullanılır mı?

0
Anonim şirketlerde yönetim kurulu karar defteri yeterli yaprakları olduğunda tasdik edilmeden 2022 yılında kullanılır mı? Karar Defteri; ocak ayında önce kapanış sonra ara tasdik yaptırılarak...

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda...

0
5047 sayılı Cumhurbaşkanı Karar ile; - Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde 31/12/2021 tarihine kadar uygulanması öngörülen KDV oran indirimi 31/12/2022 tarihine kadar, -KDV...

Basit usule tabi bir mükellef hangi hadleri geçtiğinde işletme defterine tabi...

0
2021 yılında personel servisi yapan basit usul mükellefin kasım sonu itibariyle kestiği faturaların toplamı 110.168 TL’dir.2022 yılında işletme defterine geçmesi gerekir mi? 7338 Sayılı kanun...

Limited şirketi şirket ortağı huzur hakkı alabilir mi?

0
Limited şirketi şirket ortağı huzur hakkı alabilir mi? Şirket karar organı (Genel Kurul) karar vermesi halinde huzur hakkı ödenir.  Bir limited şirkette GENEL KURUL , şirketin...

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili

0
Av. Merve ÇELİK m.celik@ozgunlaw.com I- GİRİŞ Öğretide yapılan muvazaa tanımlamalarında muvazaa, irade ile dışa vurulan beyan arasında salt üçüncü kişileri aldatmak amacıyla birden fazla kişi tarafından bilerek...

7252 sayılı SGK teşvikinden ekim ayında faydalanabilir miyiz?

0
7252 teşvikinden 2021/Ekim döneminde de yararlanabilir miyiz? 02.12.2020 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 3246 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre yapılan güncelleme ile; işverenler 30/06/2021 tarihini geçmemek üzere...