17.1 C
Istanbul, TR
Pazar, 26 Mayıs 2019 6:43
Etiketler Iflas

Etiket: iflas

LTD.ŞTİ.’nin Sona Erme Sebepleri Nelerdir?

1- LTD.ŞTİ. SONA ERME SEBEPLERİ NELERDİR? Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer; 1.1- Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle, 1.2- Genel kurul kararıyla, 1.3- İflasın açılmasıyla, 1.4-...

Adi ortaklık nasıl sona erer?

Adi ortaklık nasıl sona erer?  Ortaklığın sona ermesi Sona erme sebepleri Genel olarak ortaklık, aşağıdaki durumlarda sona erer: Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız...

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir?

Adi ortaklık ortaklarının sorumlulukları nedir? 1- Ortakların üçüncü kişilerle ilişkisi ve Temsil Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu...

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur?

Adi ortaklıktan çıkma nasıl olur? 1-Yeni ortak alımı ve alt katılım Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır. Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü...

New York iflas yolunda

Amerikalı finans uzmanları, New York ekonomisi hakkında endişelerini dile getirdi. Şehrin oldukça fazla olan vergi yükü, artan kamu harcamaları ve net dışarı göç oranı nedeniyle...

Ücret Garanti Fonu maaşı ödememi nereden ve ne zaman alırlar?

Başvuru sahipleri İŞKUR’a başvurduktan sonra Kurum gerekli araştırmayı yaparak ibraz edilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştirilir. İlgililer,...

Ücret Garanti Fonundan faydalanmanın şartları nelerdir?

 Hak Kazanma Şartları İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için; Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışıyor olması, İşverenin...

Ücret Garanti Fonu ödemesi için başvuru nereye yapılır, gerekli evraklar...

Başvuru Ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin, İŞKUR birimine aşağıdaki belgeler ile şahsen veya vekili (noter tasdikli vekâletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir. 1- Ücret...

İflas eden şirketin mevcut ortakları başka bir şirkete ortak olabilir mi?

 Bir şirketimiz iflas etti. Mevcut ortakları ve şirket müdürü farklı bir şirkete ortak veya müdür olarak atanabilir mi? Veya yeni şirket kurabilir mi? Şirketin iflası...

Borca Batık A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Ne Yapmalıdır?

1- Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve...