8.2 C
İstanbul
Perşembe, 02 Nisan 2020 7:34
Ana sayfa Etiketler Mahkeme

Etiket: mahkeme

Trafik kazası nedeniyle dava sonucu ödenen tazminat gider olarak yazılabilir mi?

0
İş yeri çalışanı trafik kazasına sebebiyet verdi. Açılan dava kaybedildi. Mahkeme, iş yerini tazminata ödemesine karar verdi. İş yeri ödeyeceği tazminat tutarını gider olarak...

Hangi avukatlık hizmetlerinde KDV %8 olmuştur?

0
Avukat bir mükellefim var. Yeni çıkan KDV tarifesine göre bazı davaların KDV oranlarında tereddütte kaldık sizden bilgi rica edeceğim. Örnek: İşçilik alacak davası %...

Mahkeme devam ederken yatırılan ve mahkeme sonucuna göre geri alınacak icra...

0
Mükellefim adına yapılan sahte senet ile ilgili mahkemesi devam etmektedir. Tabi bu arada icra ile ilgili durdurma kararı alamadığımız için ise icra işlemi devam...

Özel esaslara tabi mükellefler KDV iadesi alabilir mi?

0
Mükellefimiz 2015-2016 yılları için "VUK 359 Madde Sahte Fatura düzenleme suçu "iddiasından dolayı vergi dairesi ile dava aşamasında olup dava sonuçlanmadan İhraç Kayıtlı Mal...

Anonim Şirketlerde pay senedi basımı nasıl yapılır?

0
Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının...

Anonim Şirketlerde kaç çeşit pay senedi vardır?

0
Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi...

Anonim Şirketlerde sermaye azaltılmak istenirse alacaklara çağrı yapmak zorunda mıdır?

0
Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 35 inci maddede anılan gazetede ve aynı...

Anonim Şirketlerde sermaye azaltılmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

0
Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara...

Anonim Şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımın sınırları ve dayanakları nelerdir?

0
Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yarısını aşamaz. Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır. Esas Sözleşmedeki dayanakları; Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî...

Anonim Şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımı nedir?

0
Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını...