9 C
İstanbul
Cuma, 28 Şubat 2020 12:12
Ana sayfa Etiketler Dava

Etiket: dava

İşe iade davasını kazanan personelin geçmişe dönük sigorta bildirgeleri için ceza...

0
30/09/2018 tarihinde işten çıkarılan personel işe iade davasını kazandı. Bununla ilgili 4 aylık çalışmadığı süre için APHB vermemiz gerekiyor.  Bildirge dilekçe ekinde mahkeme kararıyla...

Firmalar dava sonucu ödedikleri tutarları gider olarak yazabilir mi?

0
Bir dava dosyasında, davaya konu olan tutar hariç üzerine işlenmiş faiz, vekâlet ücreti, harç vs. giderler direk gider yazılabilir mi? Yoksa KKEG midir? Gider yazılacak...

İşe iade kapsamında ödenen ücretleri direkt olarak gidere yazabilir mi?

0
İş mahkemesi sonucu işveren davayı kaybedilip icra evrakı tebliğ ediliyor. Bunun ödemesi yapılacak banka yoluyla. Muhasebe kaydı olarak direkt ödenen rakam gider yazılabilir mi? Gecikme...

İşe geri iade davası kapsamında ödenen ücretlere ait faizler gider olarak...

0
18.09.2003 giriş 04.04.2016 tarihinde çıkışı olan personel firmayı alacaklarından dolayı mahkemeye veriyor. Mahkeme 2019 yılında sonuçlanıyor işçi fazla mesai kıdem yıllık izin alacaklarını almayı...

Personellerin alacakları için açılan davadaki harcamalar ve faizleri gidere işlenebilir mi?

0
Personel tarafından 2015 yılında tarafımıza açılan dava 2019 yılında kesinleşti. Dava işçi lehine sonuçlandı. İcra dairesine toplam 117.000 TL ödenecektir.  Bunun 56.000 TL’si kıdem...

Vergi Ceza İndirimi Şartlarına Uyulmaması Halinde Ne Yapılır?

0
Ceza indirimi talebi üzerine tahakkuk ettirilen vergi ile indirimden arta kalan cezanın süresinde ödenmediğinin tespit edilmesi hâlinde, bu mükellefler indirimden faydalanamaz. İndirilen ceza tutarı...

Vergi Cezalarında İndirim Sonrasında Ödeme Ne Zaman Yapılır?

0
İndirim uygulaması sonrasında tahakkuk eden ceza tutarı; Vergi/Ceza İhbarnamesinin 30 günlük kesinleşme tarihini takip eden 1 aylık süre içinde, 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat gösterilmesi...

İndirim Talebinden Vazgeçerek Yasal Süre İçinde Uzlaşma Talep Etmek Mümkün Müdür?

0
Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle uzlaşma...

Uzlaşma Talebinde Bulunan Mükellef Vergi İndirimi Uygulamasından Yararlanabilir Mi?

0
Mükellefler üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezaları hakkında indirim uygulamasından yararlanamazlar. Ancak, dava açma süresi içinde uzlaşma isteminde bulunması ve uzlaşma tutanağı imzalanmadan,...

Vergi cezası indiriminden faydalanan mükellefler daha sonra dava açabilir mi?

0
Mükellef veya vergi sorumlusu 30 günlük süre içerisinde cezalarda indirim talebinde bulunduktan sonra, bu talebinden vazgeçerek yasal süresi içinde dava açabilir.   Kaynak: GİB Yasal Uyarı: Bu...