Ana sayfa Vergi Gümrük beyannamelerinde Mali Müşavir bilgilerinin girilmesi zorunlu mudur?

  Gümrük beyannamelerinde Mali Müşavir bilgilerinin girilmesi zorunlu mudur?

  Gümrük Beyannamelerinde Mali Müşavir Bilgileri

  63
  0

  Gümrük Beyannamelerin 9 numaralı kutucuğunda SMMM ve YMM bilgilerinin girilmesi hususu Gümrük Yönetmeliği EK 14 ‘de belirtilmektedir. Gümrük beyannamelerinin ilgili bölümünde SMMM veya YMM bilgilerimizi belirtmemiz bize bir sorumluluk getirmekte midir? Bu bilgilerimizin gümrük beyannamesinde belirtilmesindeki amaç nedir?

  SORUMLULUK konusunda 7 Ekim 2009 ve 27369 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanan GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ de bir TANIMLAMA VE AÇIKLAMA YOK. 

  Tanımlanmayan işlem için sorumluluğun olmayacağı görüşündeyiz. 

  Yönetmelik de belirtilen Gümrük Beyannamelerinin doldurulmasına ilişkin kullanma talimatına göre 9 nolu kutunun doldurulması zorunludur. 

  Bu durum 2009 yılından beri uygulanmaktadır. Amacın ne olduğu konusunda bilgimiz yok.

   Gümrükte ödenen KDV indirim konusu yapılır mı?

  Banka aracılığı ile gümrükten çektiğimiz mallar için ödediğimiz KDV’yi banka dekontu ile kayıtlara alabilirmiyiz?

  Gümrük sahasında kiralanan depo için düzenlenecek faturada KDV istisnası uygulanır mı?

  İhracat faturaları gümrük çıkış beyannamesindeki tarihe göre mi kayıtlara alınır?

  Gümrükte devri yapılan ürünler için B formları hangi tarih baz alınarak bildirilir?

  İşletme defterine tabi olan mükellefler gümrük işlemlerinde ödemiş olduğu KDV’yi indirim konusu yapabilir mi?

  Soru: Gümrük Beyannamesi doldurmak istiyorum ne yapmalıyım ?

  Cevap: Gümrük Beyanında bulunmak için BİLGE Sistemi (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri)’ kullanıcı adı ve şifresine sahip olunması gerekir. Kullanıcı adı ve şifre almak için talebi içeren bir dilekçe ve 81 seri numaralı Gümrük Genel Tebliği ile istenilen belgeler ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine başvurulmaktadır. Başvuru  Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce ilgili gümrük müdürlüğüne iletilmektedir. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde ilgili gümrük müdürlüğünce sisteme giriş yapılarak yükümlü adına düzenlenmiş kullanıcı adı ve şifresi verilmektedir.Gümrük beyannamesi doldurulmasına ilişkin açıklamalar Gümrük Yönetmeliğinin 14 numaralı ekinde yer almaktadır. Gümrük beyanı gümrük idarelerinde bulunan veri giriş salonlarından veya özel firmalar tarafından sunulan uygulamalar aracılığı ile yapılabilmektedir.

   Soru: Gümrük Beyannamemde sorun yaşıyorum ne yapmalıyım?

  Cevap: Gümrük beyannamesi ile ilgili olarak beyanın yapılması aşamasında teknik hataların alınması nedeniyle işlemlere devam edilememesi halinde sorunun varsa geçici tescil numarası belirtilerek ilgili gümrük müdürlüğü bilgi işlem personeline veya Bakanlığımız Çağrı Merkezine iletilmesi gerekmektedir.

  Ancak gümrük işlemleri tamamlanarak kapanmış/ kapatılabilir/çıkabilir statülere gelen gümrük beyannamelerinde  düzeltme, beyannamede statü değişikliği, iptal vb. taleplerde bulunulması halinde öncelikle konuyu açıklayan bir dilekçe ilgili gümrük müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.

  .Soru: Tek Pencere Sistemi Nedir?

  Cevap: Tek Pencere Sistemi, ithalat ve ihracat işlemleri için kamu kurumlarından izin ve onay alma zorunluluğu bulunan yükümlülerin, bu yükümlülüklerini bir noktaya başvuru yaparak ve başvurularının yanıtlarını yine aynı noktadan alarak yerine getirmelerini sağlayacak bir sistemdir.

  Sistem başvuruların ve belgelerin elektronik ortama aktarılmasını sağlamaktadır. Sistem sayesinde yükümlüler başvuruları için gerekli olan belgeleri tekbir noktadan sunmaktadır. Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde yükümlü tarafından sunulan bu bilgiler dış ticaret işlemine konu paydaşlar arasında elektronik olarak paylaşılmakta yükümlünün aynı bilgileri tekrar tekrar sunması önlenmektedir.

  20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’ ile diğer kamu kurumları ile yapılacak çalışmaların koordinasyonu da dahil olmak üzere tüm çalışmaların gerçekleştirilmesi görev ve yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

  Söz konusu Genelge kapsamında Tek Pencere Sistemi kurulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

   Soru: Beyannamelerimin durumuna ilişkin bilgiyi nereden öğrenebilirim?

  Cevap: Bakanlığımız internet sayfasında “e-işlemler” başlığı altında yer alan “Detaylı Beyan Durum Sorgulama” bağlantısına giriş yapılarak  beyanname numarasının yazılması ile beyannamenin işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığı bilgisine ulaşılabilmektedir.

   Bu bölümde Beyannamenin durumuna, VEDOP Sistemine Aktarılma durumuna, AZO Durumuna ve Çıktı Seri Numarasına ilişkin sorgulamalar yapılabilmektedir.

  Ayrıca elektronik ticaret kapsamında tescil edilen beyannamelerin durumuna ilişkin sorgulamaya

  “ İşlemi Tamamlanan Yeni Hızlı Kargo Beyannameleri” bağlantısı aracılığıyla ulaşılabilmektedir.

   Soru: Kağıtsız beyanname nedir?

  Cevap: Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan “ Mavi hattan yararlanma hakkı bulunan Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası veya Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi kişiler adına tescil edilen ihracat beyannameleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip kişilerin mavi hatta işlem gören gümrük beyannamelerinin 44 nolu kutusuna birinci fıkrada belirtilen belgeler kaydedilir.

  Muayene türü mavi hat olarak belirlenen ihracat beyannameleri ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına sahip kişilerin mavi hatta işlem gören gümrük beyannamelerine birinci fıkrada belirtilen belgeler eklenmez. Ancak, muayene türü kırmızı hat olarak belirlenen beyannameler, 44 nolu kutuya kaydedilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine ibraz edilir.”

  hükmü çerçevesinde mavi hatta işlem yapma yetkisine sahip onaylanmış kişilerin ihracat işlemlerinde beyannamelerini elektronik ortamda sunmalarına kağıtsız beyanname denilmektedir.  Bu madde uyarınca beyanın elektronik olarak yapılması durumunda beyannameye eklenmesi gerekli belgelerin taranarak beyannameye eklenmesine veya kâğıt ortamında gümrük idaresine ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu belgeler ancak gümrük idaresince talep edilen durumlarda sunulmaktadır. 

  Kağıtsız beyanname kapsamında işlem gören beyannamelerden sadece kapanmış” ithalat ve ihracat beyannameleri ile dahilde işleme rejimi kapsamında işlem gören “kapatılabilir” statüdeki beyannamelerin onaylı örneği talep edilmektedir. Böyle bir talebin olması  halinde beyannamenin mükellef nüshası (3 üncü ve 8 inci nüshalar) üzerine çıktı alınarak işlemlerin yapıldığı gümrük müdürlüğüne başvurulmakta ve  ilgili gümrükçe beyanname çıktısı üzerine mühür ve imza uygulanmaktadır.  Bu şekilde sadece tek bir beyanname nüshası düzenlenmekte; başkaca herhangi bir nüsha düzenlenmemektedir.


  Kaynak: ismmmo,Resmi Gazete, T.C. Ticaret Bakanlığı
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here