22.9 C
Istanbul, TR
Çarşamba, 19 Haziran 2019 6:04
Etiketler GÜMRÜK

Etiket: GÜMRÜK

Televizyon ithalatına uygulanan ek gümrük vergisi kaldırıldı

Televizyon ithalatına uygulanan ek gümrük vergisi kaldırıldı 14 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile bazı...

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair...

13 Haziran 2019 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30800 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 98)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 159) MADDE 1 – 4/10/2012 tarihli ve...

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır?

Royalti ve Lisans Ücretleri” ile ilgili özel düzenlemeler var mıdır? Royalti ve lisans ücreti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya...

Gümrük müdürlüklerinde Kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir?

Gümrük müdürlüklerinde kıymetin tespitinde kullanılacak döviz kuru nedir? Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. Fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı...

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi...

Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının gümrük kıymeti nasıl belirlenir?   Bilgisayarlarda kullanılmak üzere, ithal edilen veri ya da komutlar...

Bedelsiz ithalat yoluyla getirdiğim aracı satabilir miyim?

Bedelsiz ithalat yoluyla getirilen aracın satışı veya devri için bir süre şartı var mıdır?   Bu kapsamda getirilen araçlar 1 yıl geçmedikçe, gümrük idaresine izin alınmaksızın...

Bedelsiz ithalat nedir?

Bedelsiz ithalat nedir? Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan...

Gümrüksüz satış mağazası nedir?

Gümrüksüz satış mağazası nedir?  Gümrüksüz satış mağazaları, -Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlananlara, -yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, -İstanbul Boğazı...

İthalat işlemi esnasında ödediğimiz KDV’yi indirim konusu yapmak için hangi belgeyi...

İthalat işlemi esnasında ödediğimiz KDV’yi indirim konusu yapmak için hangi belgeyi kullanmamız gerekir? İthalatta ödenen KDV’yi hangi belgelere istinaden indirim konusu yapabiliriz? Bazen teminat olarak yatırıyoruz...

İthalat işlemi esnasında ödediğimiz KDV’yi indirim konusu yapmak için hangi belgeyi...

İthalat işlemi esnasında ödediğimiz KDV’yi indirim konusu yapmak için hangi belgeyi kullanmamız gerekir? İthalatta ödenen KDV’yi hangi belgelere istinaden indirim konusu yapabiliriz? Bazen teminat olarak...