5.6 C
Istanbul
Salı, 10 Aralık 2019 7:52
Ana sayfa Etiketler GÜMRÜK

Etiket: GÜMRÜK

Gümrük beyannamesi ekinde sunulan ihracatçı beyanı damga vergisine tabi midir?

Konu:   Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ihracatçı beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hk. …  İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar...

İhracata ilişkin düzenlemiş olduğumuz gümrük beyanı kapanmış faturanın eksik olduğunu fark...

Yurtdışına mal ihracatı yapan bir firmayım. GÇB gümrükten geçtikten sonra düzenlemem gereken e-faturanın eksik olduğunu fark ettik. Fatura ile ilgili yasal sürede geçti. Bu...

Yolcu beraberinde getirilen ve geçici gümrük sahasında bırakılan ürünler en fazla...

Yolcu beraberinde getirilen ve geçici gümrük sahasında bırakılan ürünler en fazla kaç ay bu depolarda kalabilir?  Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir...

Gümrükte geçici depolama alanlarını kim belirler?

Gümrükte geçici depolama alanlarını kim belirler?  Geçici depolanan eşya, sadece gümrük idarelerinin uygun gördüğü yerlerde ve bu idarelerin belirlediği koşullarda depolanabilir.   Kaynak: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu...

Yurt dışında serbest bölge kurulmasına kim karar verebilir?

Yurt dışında serbest bölge kurulmasına kim karar verebilir?  3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12’nci maddesinde yer...

Serbest bölgelerde işletme sözleşmeleri yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı nasıl yapılır?

Serbest bölgelerde işletme sözleşmeleri yenilenmesi, değiştirilmesi ve süre uzatımı nasıl yapılır? İşletme sözleşmesinin sona ermesinden önce, işletici tarafından işletme sözleşmesinde belirtilen taahhütlerin yerine getirilmiş olması...

Gümrükte eşyanın geçici depolanması neyi ifade etmektedir?

Gümrükte eşyanın geçici depolanması neyi ifade etmektedir?  Eşya, gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur...

Gümrüğe sunulan eşyaya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunluluğu...

Gümrüğe sunulan eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilir. Özet beyan kapsamındaki eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenerek, buna ilişkin işlemler; ...

Serbest bölgelerdeki uygulama yönetmeliği neleri düzenlemektedir?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, yetki ve sorumlulukları, bu işleticilere ve kullanıcılara verilecek, faaliyet ruhsatları ve iptali, bunların sınai ve ticari...

Serbest bölgelerde çalıştırılacak personellerin çalışma ve sosyal güvenlik esasları nelerdir?

Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönetmelikte belirlenir. Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri...