22.7 C
Istanbul, TR
Salı, 21 Mayıs 2019 10:00
Etiketler GÜMRÜK

Etiket: GÜMRÜK

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Müessesesinin Getirileri Nelerdir?

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Müessesesinin Getirileri Nelerdir? Uzlaşma Müessesesinin Getirileri: -  Mahkemeye başvurmadan sorunun kısa sürede çözüme kavuşması -  İhtilafın kısa sürede çözülmesi -  Yükümlü ile İdare arasında güven...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Görüşmesi Ertelenebilir Mi?

Uzlaşma Davetiyesi/Uzlaşmanın Ertelenmesi - Uzlaşma davetiyesi, görüşmenin tarihi, yapılacağı yer ve saati içerecek şekilde, komisyon sekretaryası tarafından yazı ile ve en az beş gün...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Görüşmesine Kimler Katılabilir?

Uzlaşma Görüşmelerine Kimler Katılabilir? Yükümlünün veya veli ya da vasinin bizzat katılması esastır. Yükümlünün katılamaması halinde ise; -  Kanuni temsilcisinin, -  Vekâletnamede özel yetki verilmesi kaydıyla gümrük müşavirinin, - ...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma Talebinin İncelenmesi

Uzlaşma Talebinin İncelenmesi Süreci Sekreterya hizmetlerini yürüten birim tarafından usul yönünden yapılacak incelemede; -  Başvuru sahibinin başvuruda bulunma yetkisine haiz olup olmadığı, -  Başvurunun süresi içinde yapılıp...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşma için nereye başvuru yapılır?

 Uzlaşma için müracaatlar nereye yapılır? -  Bölge Müdürlüğüne  müracaat edilir - Başvurunun, Gümrük idaresine yapılmış olması halinde, talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna (Bölge Müdürlüğü’ne) iletilir.     Kaynak: Ticaret...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşmaya Kimler Başvurabilir?

Gümük Müdürlüğünde Uzlaşmaya Kimler Başvurabilir? -  Yükümlünün kendisi, kanuni temsilcisi -  Özel Vekâletname verilmesi şartıyla gümrük müşaviri, -  Aynı Gümrük vergilerinin ödenmesinden yükümlü ile birlikte müteselsilsen sorumlu...

Gümrük vergileri nelerdir?

 Gümrük vergileri nelerdir? Gümrük vergileri şunlardır: -  Gümrük vergisi-İlave Gümrük Vergisi -  Tek ve Maktu Vergi -  Dampinge Karşı Vergi -  Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi -  Katma Değer Vergisi -...

Gümrük Müdürlüğünde uzlaşmaya konu alacak için kaç gün içinde uzlaşmaya...

Gümrükte Uzlaşmaya Konu Alacaklar Nelerdir? Ek tahakkuk konusu Gümrük Vergileri ve para cezaları ile  Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin, yükümlüye...

Gümrükte Uzlaşma Nedir?

Gümrükte Uzlaşma Nedir?  Yükümlü ile idare arasında ortaya çıkan, ek tahakkuk konusu vergi ve cezalara ilişkin uyuşmazlıkların yargı yoluna başvurmadan giderilmesidir.     Kaynak: Ticaret Bakanlığı Yasal Uyarı: Bu...

Gümrük Müdürlüğünde Uzlaşmaya Konu Olmayacak Alacaklar Nelerdir?

Uzlaşmaya Konu Olmayacak Alacaklar Nelerdir? - Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya...