10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 6:25
Ana sayfa Etiketler Müşavir

Etiket: müşavir

Faaliyetini sonlandıran mali müşavirler birinci derece akrabalarının defterlerini tutabilirler mi?

Konu:  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik  işini kapatılmak suretiyle mükellefiyet kaydı olmaksızın l.derece yakınlarının muhasebesinin tutulup tutulmayacağı hk. … serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik işinizi 31.12.2013 tarihinde...

Mali müşavirler kullandıkları programların yedeklerini firmaların yeni müşavirleri ile paylaşmak zorunda...

Adres değişikliği ile yakınımıza gelen bir mükellefimiz, defterlerini tutmamız için bizimle görüştü, eski muhasebecisi ile görüşüp onayını alıp çalışmaya başladık. Eski muhasebecisinden geçmiş yıllara...

Defter beyan sisteminde geriye dönük kayıtlarda düzeltme yapabilir miyiz?

Konu: Defter Beyan Sistemi Hk. … Mali müşavirlik faaliyetinde bulunduğunuz ve serbest meslek kazancı geliri elde ettiğiniz, Defter Beyan Sistemine geçiş zorunluluğu çerçevesinde 2018 yılına...

Mali Müşavirler Müşterilerinin Vergi ve Sgk Ödemelerini Yapmak İçin Emanet Para...

Bazı meslek mensuplarının müşterilerinden para alarak onların vergi, SGK vs. ödemelerini yaptıklarını duyuyoruz. Hatta bazı müşterilerimiz bu durumları başkalarından duyup bizden de bunu yapmamızı...

Serbest meslek erbapları iş yerinde kullanmak üzere aldıkları televizyonların amortisman giderlerini...

Konu: İşyerinde kullanılan televizyon ve kabloların demirbaş olarak kaydedilerek televizyon için ayrılan amortismanın, serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması hk. Soru …Muhasebe ve Defter Tutma...

Anonim Şirketlerde pay senedi basımı nasıl yapılır?

Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar geçersizdir; ancak, iştirak taahhüdünden doğan yükümlülükler geçerliliklerini sürdürür. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının...

Anonim Şirketlerde kaç çeşit pay senedi vardır?

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. İyi...

Anonim Şirketlerde sermaye azaltılmak istenirse alacaklara çağrı yapmak zorunda mıdır?

Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 35 inci maddede anılan gazetede ve aynı...

Anonim Şirketlerde sermaye azaltılmasında dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara...

Anonim Şirketlerde şarta bağlı sermaye artırımın sınırları ve dayanakları nelerdir?

Şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri sermayenin yarısını aşamaz. Yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır. Esas Sözleşmedeki dayanakları; Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî...