1.2 C
İstanbul
Çarşamba, 22 Ocak 2020 6:16
Ana sayfa Etiketler Mali

Etiket: Mali

Birliklerin haksız rekabetle mücadele kurulunun görev süresi ne kadardır?

0
Kurul üyelerinin görev süreleri Birlik Yönetim Kurulunun görev süresi kadardır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.   Kaynak: 21.11.2007 Tarih 26707 Sayılı Resmî Gazete Yasal Uyarı: Bu içerikte...

Odaların haksız rekabet kurulu kimlerden oluşur?

0
Kurul, biri Başkan olmak üzere en az üç üyeden oluşur. Üye sayısı binden fazla olan odalarda kurul üye sayısı oda yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kurul...

Serbest meslek odalarının haksız rekabeti önlemek için oluşturduğu kurul nedir?

0
Odalar ve Birlik kendi bünyelerinde mesleki faaliyetlerin haksız rekabet teşkil etmeyecek şekilde ve reklam ilke ve kurallarına uygun olarak yürütülmesinin temini ile bu Yönetmeliğin...

Meslek mensuplarının internet sitelerinde uymaları gereken kurallar nelerdir?

0
Meslek mensupları, bağlı oldukları odaya bilgi vererek internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve...

Mali müşavirler şirketlere ortak olup bu şirketlere hizmet verebilir mi?

0
Bağımsız çalışan mali müşavirim. Birden fazla ortaklı Limited şirketi ortağı olabilir miyim? (Müdür ve Yetkili olmayacağım.) Buna engel yok ise ortağı olduğum şirketin Mali Müşavirlik...

Mali müşavirler büro açılışlarını, mesleki faaliyetlerini medya ile paylaşabilir mi?

0
Meslek mensupları; Büro açılışlarını basın ve yayın yoluyla duyuramaz. Yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında reklam niteliğinde yayınlarda bulunamaz; işlerine baktıkları veya eskiden hizmet verdikleri...

Meslek mensupları kitap basıp, makale yayınlayabilir mi?

0
Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak, çalıştığı büro, şirket veya kurumun ad veya...

Meslek mensupları unvanlarını tescil ettirebilir mi?

0
Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik hizmeti, hiçbir sıfat altında marka olarak tescil ettirilemez.   Kaynak: 21.11.2007 Tarih 26707 Sayılı Resmi Gazete Yasal...

Mali müşavirler bürolarının reklamlarını yapabilir mi?

0
İş yerim Esenyurt’daydı. Ofisimi bu yıl ofisimi Küçükçekmece’ye taşıdım. Esnaf ve şirketlere kartımı dağıtabilir miyim? Meslek mensupları kart ve broşür dağıtmak sureti ile haksız...

Meslek mensuplarının kullanacakları tabelalarda dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

0
Meslek mensupları kullanacakları tabelalarda; oda ve Birlik amblemi, meslek unvanı ile ad ve soyadı, ortaklık bürosu unvanı, şirket ise şirket unvanı varsa akademik unvanı,...