Ana sayfa Muhasebe E-Defter berat yükleme takvimi

E-Defter berat yükleme takvimi

1677
0

BERAT YÜKLEME TAKVİMİ  (E-DEFTER TUTANLAR İÇİN)

Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI  ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına    yüklemeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak zorundadırlar.

2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde;

a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.

b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar’ hükmü bulunmaktadır.

Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir

Berat yüklemesinin son gün yapılması gibi bir şart bulunmamaktadır. Gerekli kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününü beklemeden e-defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler.

Berat yüklemesinin son günü hafta tatiline veya genel tatile denk gelmesi durumunda süre ; takip eden ilk iş gününe uzayacaktır.

A)- Gerçek  Kişiler / Gelir  Vergisi Mükellefleri

DÖNEMİ  BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ
OCAK  AYINA AİT BERAT 30/NİSAN                  Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT 31/MAYIS                 Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT 30/HAZİRAN            Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT 31/TEMMUZ             Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT 31/AĞUSTOS            Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT 30/EYLÜL                  Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT 31/EKİM                     Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT 30/KASIM                  Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT 31/ARALIK                Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT 31/OCAK   (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT 28/ŞUBAT  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT 31/ MART  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

 

B)- Tüzel Kişiler / Kurumlar Vergisi Mükellefleri

DÖNEMİ  BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ
OCAK  AYINA AİT BERAT 30/NİSAN                  Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT 31/MAYIS                 Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT 30/HAZİRAN            Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT 31/TEMMUZ             Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT 31/AĞUSTOS            Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT 30/EYLÜL                  Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT 31/EKİM                     Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT 30/KASIM                  Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT 31/ARALIK                Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT 31/OCAK   (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT 28/ŞUBAT  (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT 30/ NİSAN (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

 

 

 

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Vergide bildirim süreleri

 

Bağımsız Denetimler İle İhtiyari Bağımsız Denetimlere Ait Sözleşme ve Raporların Verilme Süreleri 30/04/2019 Tarihine Kadar Uzatılmıştır

 

Vergi Dairesi – Beyanname – Formlar – Bildirimler

 

Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 maddesi için örnek dava dilekçesi

 

Vergi dairesine açılan davayı kazanırsanız avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini nasıl alırsınız?

 

Sermaye ödendi raporlarında e-defter mükellefleri için defter tasdik bilgileri nasıl yazılacaktır?

 

Başka şehre naklolan şirket yeniden defter tasdik edecek mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here