4.5 C
Istanbul, TR
Perşembe, 21 Şubat 2019 10:56
Etiketler Içinde

Etiket: içinde

Şirket ortağının 4/b (Bağ-Kur) sigortası ne zaman başlar?

Tek ortaklı AŞ kuruluşu yaptım. Çalışan personel yok. Yönetim kurulu başkanı için BAĞ-KUR işe başlama EK4 bildirimi vermeli miyim? Cevap evet ise süresi kaç...

2018 yılında yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi...

Hanehalkı Yurt İçi Turizm, III. Çeyrek: Temmuz - Eylül, 2018 Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi seyahate çıktıTemmuz, Ağustos ve Eylül aylarından...

Devam eden inşaatlar için fatura düzenlenir mi?

Devam eden bir inşaatta maliyetler bitmeden kesilen daire ve iş yeri faturalarını hangi hesapta takip etmeliyim? Geçici vergide satış olarak mı beyan etmeliyim?   Devam eden...

Arsasını kat karşılığı veren ve karşılığında aldığı daireyi satan kişi vergi...

Kat karşılığı arsasını müteahhit (yüklenici) firmaya veren vergi mükellefi olmayan kişilerde bu dairelerin satılması durumunda vergiyi doğuran olay var mıdır? Varsa sadece değer artış...

Tasfiye sonu Kurumlar Vergisi Beyannamesi ne kadar sürede verilmelidir?

Şirketimizin tasfiyesi 20/12/2018 de tamamlandı. 01/01/2018-31/12/2018 Dönemi kurum beyanını bir ay içinde mi yoksa Nisan/2019 da mı beyan edeceğim?   Tasfiye sonu KDV beyannamesi tasfiye kararının...

E-Defter berat yükleme takvimi

BERAT YÜKLEME TAKVİMİ  (E-DEFTER TUTANLAR İÇİN) Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI  ilgili ayı takip eden üçüncü...

Defter tasdik süreleri?

DEFTER TASDİK SÜRELERİ VE TİCARET SİCİL BELGESİ   Defter tutma ve tasdikleri konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı...

Vergi dava açma süreleri?

VERGİ DAVA AÇMA SÜRELERİ 1-İkmalen, re’sen veya idarece yapılacak tarhiyatlarla, idarece düzeltme yoluyla re’sen yapılan tarhiyatlara, ihtirazi kayıtla yapılan beyanlara veya tahakkuklara yahut kesilen...

İşyeri açılışı kaç gün içinde bildirilmelidir?

VERGİ UYGULAMALARINDA BİLDİRİM SÜRELER BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ İŞE BAŞLAMA GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT...

2019 Yılında uygulanacak engelli gelir vergisi indirim tutarları nedir?

2019 yılında uygulanacak engelli gelir vergisi indirim tutarları nedir?   Çalışma gücünün asgari; * Yüzde 80'ni kaybedenler birinci derece engelli, * Yüzde 60'nı kaybedenler ikinci derece engelli * Yüzde...