9.6 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Şubat 2024 21:48
Ana Sayfa Etiketler Defter

Etiket: defter

Vakıfların iktisadi işletmesi her yıl defter tasdik etmek zorunda mıdır?

0
Vakıflar ve bunların iktisadi işletmelerinin her yıl defter tasdik ettirme zorunluluğu var mıdır?

Bilanço usulüne göre defter tutma hadlerinin altında kalanlar izleyen yıl DBS’den...

0
Şahıs 1.sınıf e defter mükellefi hadlerin altında kaldığından işletme defterine geçiş yapabilir miyiz?

Tasfiyeye giren şirkete yeni defter tasdik edilir mi?

0
Firmamız aktif yılda defterleri bulunduğu halde tasfiye girişi yaparsa yeniden resmi defter tasdik ettirmeli midir?

Defter Tasdik Zamanları (V.U.K. Madde:221)

0
Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde defter tasdik etmek zorundadır.

Sermaye Ödendi Raporuna E-Defter Bilgisi Ne Şekilde Yazılacaktır?

0
Çalıştığım şirkette sermaye artışı yapacağım eski sermayenin ödendiğini gösteren rapor hazırlarken defter tasdik bilgisi yazıyoruz. E defter kullanan şirketler defter tasdiki ile ilgili ne yazabilir?

Yazılım hizmeti verenler defter hadlerinde hangi gruba girer?

0
Mükellefim yazılım hizmeti vermektedir. Defter hadlerinde hangi gruba girer?

Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişinin basit usule geçiş şartları...

0
Gelir Vergisi Kanununun 47'nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir.

Defter Beyan Sisteminde Tutulan Defterler Ayrıca Kağıt Ortamında Saklanacak Mı?

0
Defter-Beyan Sistemi üzerinden tutulan defterlerin, mükelleflerce ayrıca kâğıt ortamında saklanmasına gerek bulunmamaktadır.

Kayıtların kağıt defter, e-Defter ve Defter-Beyan Sistemine girilme ve iletilme zamanları

0
Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu defterlere, muamelelerin zamanında kaydedilmesi gerekmektedir. Söz konusu kayıtların on gün içinde kaydedilmesi zorunludur.

Tüccarlar, defter tutma bakımından iki sınıfa ayrılır

0
Bir tüccarın dâhil olacağı sınıf, statüsüne veya yıllık alım-satım tutarlarına göre belirlenmektedir.