8.5 C
İstanbul
Pazar, 28 Şubat 2021 3:18
Ana sayfa Etiketler Defter

Etiket: defter

Avukatlar defter beyan sisteminde işletme defteri tutabilir mi?

0
Avukatlık ortaklıklarında kullanılması gereken resmi defter, "işletme defteri" mi yoksa "Serbest Meslek Defteri" midir? Defter Beyan sisteminde tutulması zorunlu mudur? Defter beyan sisteminden Serbest meslek...

Damga vergisi defterine kapanış tasdiki yaptırılır mı?

0
2012-2020 arası ara tasdik yaptırılarak kullanılan damga vergisi defteri yerine 2021 için yeni bir damga vergisi defteri 12/2020 de tasdik ettirdik. Eski damga vergisi...

Mali müşavirler mükelleflerine ait teslim edemedikleri evrakları ne yapmalıdır?

0
Toptan ticaret yapan bir mükellefimizin eski evraklarını (ticaret kanunu ve vergi usul kanununa göre 5-10 yıl saklama zorunluluğu hariç) ne yapması gerekiyor. Artık deposunda...

Basit usule tabi mükellefin gelir ve gider kayıtları hangi süre içerisinde...

0
Bilanço usulüne göre defter tutan mükellefimiz banka ekstresini 12 aylık olarak toplu gönderdi. Bunları kayıt yaparken mesela ocak ayı kaydını 01/11/2020 tarihine bir fiş...

Defter beyan sisteminde geçici vergi beyannamesi otomatik mi oluşur?

0
Bir avukatın 3. dönem geçici vergi matrahı 54.337,20 TL, hesaplanan geçici vergisi 8.150,58 TL, mahsup edilecek tevkifat tutarı toplamı 17.762,93 TL sonraki döneme devreden...

Amortismana tabi sabit kıymet satışları KDV beyannamesinin hangi bölümünde beyan edilmelidir?

0
Firmamız ocak ayında aktifine kayıtlı ticari aracını sattı ve ilgili araca ait giriş değeri amortisman ile tükendiğinden aracın satışının tamamı kardır. Satıştan doğan karımızı...

Mali müşavirler mükelleflerinin teslim almadığı defterlerini vergi dairesine teslim edebilir mi?

0
Mali müşavirler mükelleflerinin teslim almadığı defterlerini vergi dairesine teslim edebilir mi? Uygulamadan vaz geçilmedi. Aşağıdaki yönetmeliğin 27. maddesi yürürlüktedir.  SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ...

2020 Yılında brüt satışı 424 Bin olan işletme defteri 2021 yılında...

0
2020 yılında işletme defteri olan bir mükellefimin, 2020 yılındaki satış tutarı 424.000 TL’dir. 2021 yılında hangi defter türünü tutmamız gerekir? 2021 yılında İşletme defteri tutulacak....

Defter beyan sisteminde 27103 sayılı SGK teşviki alan personelin teşvikleri kayıt...

0
Defter beyana tabi gelir vergisi mükellefinin eşi 27103 sayılı teşvikten yararlanmaktadır. Bundan dolayı SGK prim ödemesi yoktur. Ödenmeyen bu işsizlik + işveren + işçi...

Defter beyan sistemine yapılacak kayıtlarda süre nedir?

0
447/26. madde normalleşme desteği kapsamında geriye dönük 7252 kanun numarasıyla SGK bildirgelerinde düzeltme vereceğim. Firma işletme olup, defter beyan sisteminde kayıt tutmaktadır. 2020 yılına...