Ana sayfa Muhasebe Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemeler (stok) serbest meslek kazancında gider olarak kayıt...

  Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemeler (stok) serbest meslek kazancında gider olarak kayıt edilir.

  206
  0

  T.C. 

  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

  Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı

  Gelir Kanunları Grup müdürlüğü

  ACELE

  Sayı

  :

  97338759-105[2019-VUK-02]-E.78128

  05.11.2019

  Konu

  :

  Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemelerinin serbest meslek kazancında gider kaydı

   

  İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız … Müdürlüğünün serbest meslek faaliyetinden dolayı … vergi numaralı mükellefi olduğunuz, Kasım/Aralık 2018 ayında mesleki faaliyetlerinizde kullanılmak üzere satın aldığınız ve 2018 yılında gider olarak kaydettiğiniz sarf malzemelerin bir kısmının (31.12.2018) dönem sonunda elde kaldığını ve 2019 yılında kullanacağınızı, 2018 takvim yılında safi kazancınızın tam ve doğru olarak tespit edilebilmesi için dönem sonunda kalan sarf malzemelerin, giderlerden tenzil edilmesi ya da safi kazanca ilave edilmesi suretiyle safi ve gerçek kazancın tespitinin uygun olacağını düşündüğünüzü, ancak, defter beyan sistemi programının buna müsaade etmediğini belirterek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

   

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Serbest Meslek Kazancının Tespiti” başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmüne yer verilmiştir.

   

  Aynı Kanunun “Mesleki giderler” başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

   

  Serbest meslek kazançlarında “tahsil esası” kuralı, gerek gelirler gerekse giderler yönünden geçerli olduğundan, yıl içerisinde faaliyetinde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmet alım bedelleri için yapılan ödemelerin tamamının satın alındığı yılda gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

   

  Buna göre, 2018 yılında faaliyetinizde kullanmak üzere satın aldığınızı belirttiğiniz sarf malzemelerinin bu dönemde gider olarak hasılattan indirilmesi gerekmekte olup, dönem sonunda kalan sarf malzemelerin, giderlerden tenzil edilmesi ya da safi kazanca ilave edilmesi mümkün değildir.

   

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

   


  Kaynak: GİB
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here