17.6 C
İstanbul
Pazartesi, 05 Haziran 2023 1:59
Ana sayfa Etiketler Dönem

Etiket: dönem

Sonraki yıllara devreden inşaat işlerine ait maliyet ve gelirler dönem sonunda hangi hesaba...

0
İnşaat işlerinde örnek muhasebe kayıtları A- İnşaat firmaları tarafından bizzat inşa edilen yapılara ait maliyetler dönem içinde 740 hesapta takip edilmektedir. İşin sonraki dönem ve...

E-Defterler gönderilirken dönem içinde bazı hesapların ters bakiye vermesi sorun olur...

0
E-Defterler gönderilirken dönem içinde bazı hesapların ters bakiye vermesi sorun olur mu?

İşi bırakan mükellefin, aynı dönem içinde yeniden işe başlaması durumunda bilanço...

0
T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 67854564-105-E.231284 17.08.2020 Konu : İşletme hesabı esasına göre defter tutmakta iken bu faaliyetin terk edilmesi, bilançoya tabi yeniden aynı...

Sermaye artışına ilişkin tespit raporu için ara dönem bilançosu kullanılabilir mi?

0
Anonim şirketlerimizden birisine sermaye artışı yapılacaktır. Artış ortak alacaklarından karşılanacaktır. Ticaret sicile sermayenin ödendiğine dair rapor ve ortaklardan alacakların tespiti raporu verilirken ortak alacaklarının raporu ara dönem mesela 30.06.2022 tarihli mizan ve bilançoya göre verilebilir?

Mali müşavir faaliyeti devam ederken başka bir ticaret şirketine ortak olunabilir...

0
Mali müşavir olarak faaliyetime devam ettiğim dönem içerisinde, ticari faaliyetle iştigal eden bir Anonim Şirket'e ortak olunması (imza yetkisi alınmadan) durumunda meslek mevzuatı açısından herhangi bir sorun olur mu?

Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

0
Şirketimize 2022-5 ayda yurt içi firması 6500 € + KDV fatura kesmiş toplamda 122.183,10 TL alacaklı olmuştur. Bu firmaya yapılan ödemeler sonucu 2022-6 ay sonu 100.000,00 TL alacağı vardır. 2022-2 dönem sonu döviz değerlemesi yapılması gerekir mi?

Kur korumalı vadeli mevduat ile ilgili kur farkı gelir istisnasına ait...

0
2022/01 dönem kur korumalı vadeli mevduat ile ilgili kur farkı gelir istisnasına ait hesaplama şeklini gösteren tablo veya herhangi bir örnek çalışma var mıdır?

2022-1. Dönem Geçici Vergi beyan ve ödeme süresi 20 Mayıs 2022...

0
17 Mayıs 2022 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme...

Nükleerde sigortalı dönem

0
Nükleer enerji ve maddelerin kullanımındaki esasları belirleyen Nükleer Düzenleme Kanunu çıktı. Kanunla nükleer faaliyetler denetime tabi olacak. İşletmeler, her nükleer tesis veya taşımayı sigortalayacak ya da teminat gösterecek. Nükleer yükümlülüklerin sigortalanması için de nükleer sigorta havuzu kurulacak.

Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemeler (stok) serbest meslek kazancında gider olarak...

0
T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup müdürlüğü ACELE Sayı : 97338759-105-E.78128 05.11.2019 Konu : Dönem sonu kullanılmayan sarf malzemelerinin serbest meslek kazancında gider kaydı   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ......