18.5 C
Istanbul
Perşembe, 21 Kasım 2019 16:36
Ana sayfa Etiketler Serbest

Etiket: serbest

Serbest bölgelerdeki uygulama yönetmeliği neleri düzenlemektedir?

Serbest bölgelerde faaliyette bulunacak işleticilerin teşekkül tarzı, görev, yetki ve sorumlulukları, bu işleticilere ve kullanıcılara verilecek, faaliyet ruhsatları ve iptali, bunların sınai ve ticari...

Serbest bölgelerde çalıştırılacak personellerin çalışma ve sosyal güvenlik esasları nelerdir?

Serbest bölgelerde, faaliyet gösterecek işyerlerinde yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir. Buna ait esaslar yönetmelikte belirlenir. Serbest bölgelerde Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri...

Serbest bölgelerdeki ödemeler hangi para birimi üzerinden yapılır?

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödemeler dövizle yapılır. Cumhurbaşkanı ödemelerin Türk Lirası olarak yapılmasına da karar verebilir Serbest bölgede gemi ve liman hizmetleri işletici tarafından...

Serbest bölgelerin işletmesinden elde edilen gelirler nelerdir ve bu gelirler nereye...

Serbest bölgelerden elde edilen gelirlerden; Faaliyet ruhsatı ve izin belgesi karşılığı tahsil edilecek ücretler Yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1...

Serbest bölgelerdeki muafiyet ve teşvikler nasıl belirlenir?

Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; yer ve sınırları Cumhurbaşkanınca belirlenmiş, serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve...

Serbest bölgeler için kamulaştırma yapılabilir mi?

 Serbest bölge ilan edilen yerlerde ihtiyaç duyulacak arazi ve tesisler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre sağlanabilir. Cumhurbaşkanı bu arazi ve tesislerin acele kamulaştırılmasını kararlaştırabilir. Arazi...

Serbest meslek mensupları kredi kartı ile tahsilât yapabilir mi?

Meslek Mensubu olarak tahsilât problemi yaşadığımız mükelleflerden kredi kartı ile tahsilât mümkün olduğunda herhangi bir bankadan pos cihazı alıp kredi kartı ile tahsilât yapabilir...

Türkiye’de Serbest bölgelerin yer ve sınırlarını kim belirler?

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin...

Serbest bölgeler kanunun amacı ve kapsamı nedir?

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin...

Bedel alınmadan yapılan hizmetlerde serbest meslek makbuzu düzenlenmeli midir?

Konu: Ücret alınmayan ameliyatlarda serbest meslek makbuzu düzenlenip düzenlenemeyeceği hk.  … doktorluk faaliyetiniz dolayısıyla serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunduğunuz, herhangi bir ücret almadan hastanede...