4 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 18 Şubat 2019 3:17
Etiketler Kayıt

Etiket: kayıt

280 hesaba kayıt edilen bir sonraki yılın giderlerinin kısa vade kaydı...

Hesap planı 180 ve 280 hesap virmanı hakkında gelecek yıla 2019 giderleri 280 hesaba kayıt ettim. Kısa vade kaydını genellikle sene sonları 31/12/2018 yapmaktayım....

Sabit Kıymete ait hizmet bedeli maliyete eklenir mi?

2018 yılında imalatı yaptırılan, 400.000 TL değerindeki trafonun maliyetin içerisinde 40.000 TL dağıtım hizmet bedeli vardı. Belli onaylardan sonra dağıtım hizmet bedeli bize geri...

Vadeli hesap faizinden kesilen gelir vergisi kurumlar vergisinden düşer mi?

Vadeli hesaplara ait elde edilen 193 hesaba kayıt yapılan stopaj vergisini geçici vergi beyannamesinde hangi satırda göstereceğim? Normal tahakkuk edilen vergiyle toplayıp tek satırda...

İhracattan kaynaklanan kur farkı hangi hesapta takip edilir?

İhracat yapan bir mükellefim var. Bakiyeli olarak çalışıyor. Kesilen her faturanın aynı tutarda ödemesi gelmiyor. (örneğin 35.000 eur bakiyeye 12.000 eur ödeme gönderiyor.) Yevmiye...

Defter beyan sisteminde deftere kayıt tarihi belge tarihi midir?

Sistemde KDV-1 Beyannamesi Oluştur Denildiğinde Bu Döneme Ait İndirilecek KDV Satırı Boş Gelmektedir. Bu Durumda Ne Yapılmalıdır? “Deftere Kayıt Tarihi” belgenin deftere kaydedildiği sistem tarihini...

Şirket ortağına ait aracın giderlerini şirkette kullanabilir miyiz?

Kollektif Şirket ortağının şahsına ait binek arabasının masraflarını şirketin giderlerine kaydedebilir miyiz? Araç fiilen şirketin işlerinde kullanılmaktadır. Eğer kaydedemiyorsak ne yapmamız gerekiyor.   Şirket ortağının aracı...

BES Kesintilerinin muhasebe kaydı için hangi hesap kodu kullanılacak?

LTD.ŞTİ.’lerde 4a Sgk’lısı olan işçilere yapılan maaş ödemelerinden zorunlu BES kesintisi oluyor. Biz ücret bordrosuna ait yevmiye kaydını yaparken BES Kesintisi rakamlarını hangi muhasebe...

Açılış öncesi aldığım aracı aktife alabilir miyim?

  11.12.2018 tarihinde SMMM Ofisi açarak Mali Müşavirlik görevime başladım. 07.05.2018 tarihinde iktisap ettiğim binek otoyu 2018 yılı sabit kıymetlerine kaydetmedim. Sebebi de bu kayıt...

2018 Aralık ayına ait evrakı 2019 yılı ocak ayında gider olarak...

12-2018 KDV beyannamesini verdik. Ödenecek KDV çıkmaktadır. Beyan sonrası elimize ulaşan gider evrakı için Ocak 2019 dönemine Aralık 2018 dönemi için kayıt yapabilir miyiz?...

Kimyasal ürün üretimi yaptığımız işimize özel bir vergi yükümlülüğü var mıdır?

İthal kimyasal ürün (Tutkal) imalatı yapacak bir ltd.şti. için yapılması gerekli vergisel mevzuat nedir? (14.12.2018) Özel bir durum yok Tekdüzen Hesap Planına göre kayıtlar yapılır.   Kaynak:ISMMMO Yasal...